ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Jak vytvořit novou úlohu v Plánovači?

Pro vytvoření nové úlohy přejděte v hlavním okně programu na záložku Nástroje > Další nástroje > Plánovač a klikněte na tlačítko Přidat v dolní části okna nebo z kontextového menu dostupného po kliknutím pravým tlačítkem myši vyberte rovněž možnost Přidat. K dispozici jsou následující typy úloh:

Spuštění externí aplikace – vyberte si aplikaci, kterou chcete pomocí plánovače spustit.

Údržba protokolů – v protokolech mohou přirozeně zůstat zbytky po již smazaných záznamech. Tato úloha zajistí optimalizaci záznamů v protokolech, což zajistí efektivnější a rychlejší práci s nimi.

Kontrola souborů spouštěných při startu – kontroluje soubory, které se spouštějí při startu nebo po přihlášení do systému.

Vytvoření záznamu o stavu počítače – vytvoří záznam systému pomocí ESET SysInspector, který slouží k důkladné kontrole stavu počítače a umožňuje zobrazit získané údaje v jednoduché a čitelné formě.

Volitelná kontrola počítače – provede volitelnou kontrolu disků, jednotlivých složek a souborů na počítači,

Aktualizace – zajišťuje aktualizaci detekčních a programových modulů.

Mezi nejčastěji používané naplánované úlohy patří Aktualizace, proto si podrobněji popíšeme přidání nové aktualizační úlohy.

V rozbalovacím menu naplánovaná úloha vyberte možnost Aktualizace. Zadejte Název úlohy a klikněte na tlačítko Další. Dále nastavte pravidelnost opakování úlohy. K dispozici jsou následující možnosti: Jednou, Opakovaně, Denně, Týdně, Při události. Pokud chcete minimalizovat dopad na systémové zdroje při běhu notebooku na baterii nebo počítače z UPS, zapněte možnost Nespouštět úlohu, pokud je počítač napájen z baterie. Po kliknutí na tlačítko Další zadejte čas Provedení úlohy. Dále je potřeba definovat akci, která se provede v případě, že ve stanoveném termínu nebude možné úlohu spustit. K dispozici jsou následující možnosti:

Při dalším naplánovaném termínu

Jakmile to bude možné

Okamžitě, pokud od posledního provedení uplynul stanovený interval (definovaný v poli Čas od posledního spuštění),

V dalším kroku se zobrazí souhrnné informace o přidávané naplánované úloze. Akci dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit.

Následně se zobrazí dialogové okno. V něm vyberte profil, který se použije pro naplánovanou úlohu. Nastavte primární a sekundární profil. Sekundární profil se použije v případě, kdy nebude možné provést úlohu pomocí primárního profilu. Kliknutím na tlačítko Dokončit se vytvořená naplánovaná úloha přidá do seznamu naplánovaných úloh.