ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Pravidlo firewallu – Vzdálená strana

Port – seznam portů komunikace se vzdálenou stranou. Pokud není zadán port, pravidlo se týká veškeré komunikace. Přidejte jeden nebo více komunikačních portů.

IP adresa – umožňuje přidat vzdálenou adresu, rozsah adres nebo podsíť. Na pravidlo se aplikuje zadaná adresa, rozsah adres nebo podsíť nebo vzdálená zóna. Pokud není zadána žádná hodnota, pravidlo se použije na veškerou komunikaci.

Zóny – seznam zón.

Přidat – přidá vybranou zónu do seznamu zón. Pro informace o vytvoření vlastní zóny přejděte do kapitoly Jak nastavit zóny.

Odstranit – odebere vybranou zónu ze seznamu.

DIALOG_EPFW_RULE_CREATE_REMOTE