ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Profily přiřazené síťovým adaptérům

Přepínáním profilů můžete rychle měnit chování firewallu. Pro jednotlivé profily můžete definovat vlastní pravidla. Všechny síťové adaptéry v počítači se automaticky zobrazí v dialogovém okně Síťové adaptéry.

Sloupce

Název – název síťového adaptéru.

Výchozí profil firewallu – pokud se připojíte k síti, která nemá definovaný profil, nebo síťový adaptér nemá nastaven profil, použije se výchozí profil.

Preferovaný síťový profil – pokud je aktivní možnost Preferovaný profil firewallu připojené sítě, na síťový adaptér se použije profil firewallu přiřazený připojené síti.

Ovládací prvky

Přidat – přidá nový síťový adaptér.

Změnit – klikněte pro úpravu již existujícího síťového adaptéru.

Odstranit – vyberte síťový adaptér, který chcete odebrat a klikněte na toto tlačítko.

OK/Zrušit – klikněte na tlačítko OK pro uložení změn, v opačném případě klikněte na tlačítko Zrušit.