Nyheter

Nyheter i ESET Internet Security 15

Förbättrad Network Inspector (tidigare Anslutet hem)

Hjälper till att skydda nätverket och IoT-enheterna och visar routeranslutna enheter. Ta reda på hur du kontrollerar de nätverk du använder och vilka enheter som är anslutna.

ESET HOME (tidigare myESET)

Ger ökad synlighet och kontroll över din säkerhet. Installera skydd för nya enheter, lägg till och dela licenser och få viktiga aviseringar via mobilappen och webbportalen. För mer information besöker du ESET HOME-onlinehjälpguiden.

Förbättrat HIPS (Host-based Intrusion Prevention System)

Skannar minnesregioner som sofistikerade tekniker för injektion av skadlig kod kan modifiera. Förbättringar utökar dess tekniska förmåga att upptäcka de mest sofistikerade intrången av skadlig kod.


Bilder och ytterligare information om de nya funktionerna i ESET Internet Security finns i Nyheter i den senaste versionen av ESET-hemprodukter.


note

Om du vill inaktivera Visa meddelanden om nyheter klickar du på Avancerade inställningar > Meddelanden > Meddelanden på skrivbordet. Klicka på Redigera bredvid Meddelanden på skrivbordet och avmarkera kryssrutan Visa meddelanden om nyheter. För mer information om meddelanden läser du avsnittet Meddelanden.