Hva er nytt?

Dette er nytt i ESET Internet Security 15

Forbedret nettverksinspektør (tidligere Connected Home)

Bidrar til å beskytte nettverket og IoT-enheter, og viser rutertilkoblede enheter. Finn ut hvordan du sjekker nettverkene du bruker, og hvilke enheter som er koblet til.

ESET HOME (tidligere myESET)

Gir økt synlighet og kontroll over sikkerheten din. Installer beskyttelse for nye enheter, legg til og del lisenser, og få viktige varsler via mobilappen og nettportalen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til ESET HOME elektronisk hjelpeveiledning.

Forbedret vertsbasert inntrengingsforebyggingssystem (HIPS)

Skanner minneområder som avanserte teknikker for injeksjon av skadelig programvare kan endre. Forbedringer utvider sin teknologiske evne til å oppdage de mest sofistikerte inntrengningene av skadelig programvare.


Hvis du vil ha bilder og tilleggsinformasjon om de nye funksjonene i ESET Internet Security, kan du se Nyheter i den nyeste versjonen av ESET-hjemmeprodukter.


note

For å deaktivere Hva er nytt-varslinger, klikk på Avanserte oppsett > Varslinger > Skrivebordsvarslinger. Klikk på Rediger ved siden av Skrivebordsvarslinger, og fjern avmerkingen for Vis Hva er nytt-varslinger. For mer informasjon om varslinger, se Varslinger-delen.