Način rada za igranje

Način rada za igranje značajka je za igrače koji softver žele koristiti bez prekida, ne žele biti ometani skočnim prozorima te žele smanjiti korištenje CPU-a. Način rada za igranje može se koristiti i tijekom prezentacija koje se ne smiju prekidati antivirusnim aktivnostima. Aktiviranjem te funkcije deaktiviraju se svi skočni prozori, a aktivnost planera u potpunosti se prekida. Zaštita sustava i dalje se izvodi u pozadini, no ne zahtijeva nikakvu aktivnost korisnika.

Način rada za igranje možete aktivirati ili deaktivirati u glavnom prozoru programa, u odjeljku Podešavanje > Zaštita računala, tako da klikneteMODULE_INACTIVE ili MODULE_ENABLED uz opciju Način rada za igranje. Aktiviranje načina rada za igranje predstavlja mogući sigurnosni rizik pa će ikona statusa zaštite na programskoj traci postati narančasta i prikazat će se upozorenje. To upozorenje vidjet ćete i u glavnom prozoru programa u kojem će opcija Aktivan je način rada za igranje biti označena narančastom bojom.

Aktivirajte Automatski aktiviraj Način rada za igranje prilikom izvršavanja aplikacija u načinu rada cijelog zaslona u odjeljku Napredno podešavanje (F5) > Alati > Način rada za igranje da bi se način rada za igranje pokrenuo svaki put kada pokrenete aplikaciju na cijelom zaslonu i da bi se prekinuo nakon što zatvorite aplikaciju.

Aktivirajte Automatski deaktiviraj način rada za igranje nakon da biste definirali nakon koliko će se vremena način rada za igranje automatski deaktivirati.


note

Ako je firewall u Interaktivnom načinu i aktiviran je Način rada za igranje, možda ćete imati poteškoće pri povezivanju s internetom. To može biti problematično ako pokrenete igru koja se povezuje na internet. Obično će se od vas zatražiti da potvrdite takvu radnju (ako nije definirano nijedno komunikacijsko pravilo ili iznimka), no u Načinu rada za igranje intervencija korisnika je deaktivirana. Da biste omogućili komunikaciju, definirajte komunikacijsko pravilo za sve aplikacije koje bi mogle imati taj problem ili upotrijebite drugi filtarski način rada u firewallu. Imajte na umu da bi, aktivirate li Način rada za igranje i potom posjetite web stranicu ili aplikaciju koja može predstavljati sigurnosni rizik, one mogle biti blokirane bez ikakvog objašnjenja ili upozorenja jer je interakcija s korisnikom onemogućena.