Protokolli filtreerimise probleemide lahendamine

Kui brauseri või meilikliendiga tekib probleem, määrake esmalt, kas selle põhjustas protokollide filtreerimine. Selleks keelake täpsema häälestuse kaudu rakenduse protokollide filtreerimine (ärge unustage seda hiljem või pärast lõpetamist uuesti sisse lülitada, muidu jäävad brauser ja meiliklient kaitseta). Kui probleem kaob pärast filtreerimise väljalülitamist, tutvuge järgmiste levinud probleemidega ja nende lahendamisvõimalustega.

Probleemid uuenduste või turvalise ühendusega

Kui rakendus teatab, et ei saa uuendada või ühenduskanal pole turvaline, tehke järgmist.

Kui olete lubanud SSL-protokollide filtreerimise, lülitage see ajutiselt välja. Kui see lahendab probleemi, võite jätkata SSL-filtreerimise kasutamist ja uuendada rakendust, jättes probleemiga side kõrvale.
Seadke SSL-protokollide filtreerimisrežiim interaktiivseks. Käivitage uuendus uuesti. Kuvatakse dialoogiboks, milles teatatakse krüptitud võrguliiklusest. Veenduge, et rakendus oleks sama, mille jaoks tõrkeotsingut teete, ja sert pärineks serverist, millest rakendust uuendatakse. Seejärel salvestage selle serdiga tehtav toiming ja klõpsake nuppu Eira. Kui rohkem asjakohaseid dialoogibokse ei kuvata, võite filtreerimisrežiimi taas automaatseks seada ja probleem peaks olema lahendatud.

Kui rakendus pole brauser või meiliklient, saate selle protokollide filtreerimisest täielikult välja jätta (kui teeksite seda brauseri või meilikliendiga, võib tekkida võrguohte). Erandit lisades peaksid loendis olema juba kõik rakendused, mille sidet olete varem filtreerinud, seega pole vaja rakendust käsitsi lisada.

Probleem võrgus olevale seadmele juurdepääsuga

Kui te ei saa kasutada võrgus oleva seadme mõnda funktsiooni (nt veebikaamera veebilehe avamine või meediamängijas video esitamine), lisage seadme IPv4- ja IPv6-aadress välistatud aadresside loendisse.

Probleemid kindla veebisaidiga

URL-aadresside haldusega võite kindlaid veebisaite protokollide filtreerimisest välja jätta. Näiteks kui te ei pääse juurde veebisaidile https://www.gmail.com/intl/en/mail/help/about.html, lisage välistatud aadresside loendisse kirje *gmail.com*.

Tõrge „Mõni juurserti importida suutev rakendus töötab endiselt”

Kui lubate SSL-protokollide filtreerimise, tagab ESET Internet Security, et installitud rakendused usaldavad SSL-protokolli filtreerimise viisi, importides nende serdisalve serdi. Mõne rakenduse puhul ei saa seda teha, kui rakendus töötab. Nende rakenduste hulgas on Firefox ja Opera. Veenduge, et need rakendused ei töötaks (parim viis on avada tegumihaldur ja veenduda, et protsesside vahekaardil poleks protsesse firefox.exe ega opera.exe) ja seejärel proovige uuesti.

Usaldamata väljaandja või sobimatu allkirja tõrketeade

See tähendab tõenäoliselt, et ülalkirjeldatud importimine ebaõnnestus. Esmalt veenduge, et mainitud rakendused ei töötaks. Seejärel keelake SSL-protokollide filtreerimine ja lubage see uuesti. Nii käivitatakse importimine uuesti.


note

Lugege teadmisvaramu artiklit, et teada saada kuidas hallata protokollide/SSL-i/TLS-i filtreerimist ESET-i Windowsi kodukasutaja tootes.