Irdkandjad

ESET Internet Security võimaldab irdkandjate (CD/DVD/USB jne) automaatset kontrolli pärast nende arvutisse sisestamist. See võib olla kasulik, kui arvuti administraator soovib takistada kasutajatel soovimatu sisuga irdkandjate kasutamist.

Kui irdkandja on sisestatud ja tootes ESET Internet Security on määratud suvand Kuva kontrollisuvandid, kuvatakse järgmine dialoogiaken:

AMON

Selle dialoogi suvandid:

Kontrolli kohe– see käivitab irdkandja kontrollimise.

Ära kontrolli – irdkandjaid ei kontrollita.

Häälestus – avab jaotise Täpsem häälestus.

Kasuta alati valitud suvandit– kui see on valitud, tehakse irdkandja sisestamisel edaspidi sama toiming.

Peale selle on programmil ESET Internet Security seadmekontrolli funktsioon, millega saab määrata arvuti jaoks välisseadmete kasutamise reeglid. Lisateavet seadmekontrolli kohta leiate jaotisest Seadmekontroll.


Irdkandjate kontrolli sätetele juurdepääsemiseks valige Täpsem häälestus (F5) > Tuvastusmootor > Ründevarakontrollid > Irdkandjad.

Irdkandja ühendamisel tehtav toiming – valige vaiketoiming, mis tehakse, kui arvutisse sisestatakse irdkandja (CD/DVD/USB). Valige soovitud toiming irdkandja arvutisse sisestamisel:

Ära kontrolli – ei tehta ühtegi toimingut ja akent Tuvastati uus seade ei avata.

Automaatne seadmekontroll – sisestatud irdkandjas tehakse arvuti kontroll.

Kuva kontrollimissuvandid– avab irdkandja häälestuse jaotise.