Εγκατάσταση εκτός σύνδεσης

Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση του οικιακού προϊόντος ESET για Windows χρησιμοποιώντας το παρακάτω πρόγραμμα εγκατάστασης εκτός σύνδεσης (.exe).

ESET NOD32 Antivirus

ESET Internet Security

ESET Smart Security Premium

Λήψη 64 bit

Λήψη 32 bit

Λήψη 64 bit

Λήψη 32 bit

Λήψη 64 bit

Λήψη 32 bit

 

important

Σημαντικό

Εάν έχετε ενεργή σύνδεση στο Internet, εγκαταστήστε το προϊόν ESET χρησιμοποιώντας ένα Πρόγραμμα ζωντανής εγκατάστασης.

Μόλις εκκινήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης εκτός σύνδεσης (.exe), ο Οδηγός εγκατάστασης θα σας καθοδηγήσει στη διεργασία ρύθμισης.

INSTALLATION_WELCOME

1.Επιλέξτε την κατάλληλη γλώσσα από το αναπτυσσόμενο μενού και κάντε κλικ στο στοιχείο Συνέχεια.

2.Διαβάστε τη Συμφωνία άδειας χρήσης τελικού χρήστη και κάντε κλικ στο στοιχείο Αποδοχή για να συνεχίσετε.

3.Κάντε κλικ στο στοιχείο Παράλειψη σύνδεσης. Όταν συνδεθείτε στο Internet, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με το λογαριασμό στο myESET.

4.Κάντε κλικ στο στοιχείο Παράλειψη ενεργοποίησης. Το ESET Internet Security πρέπει να ενεργοποιηθεί μετά την εγκατάσταση για να είναι πλήρως λειτουργικό. Η ενεργοποίηση προϊόντος απαιτεί ενεργή σύνδεση στο Internet.

5.Ο Οδηγός εγκατάστασης εμφανίζει το προϊόν ESET που θα εγκατασταθεί με βάση το πρόγραμμα εγκατάστασης χωρίς σύνδεση που έχετε λάβει. Κάντε κλικ στο στοιχείο Συνέχεια.

6.Επιλέξτε την προτίμησή σας για το σύστημα σχολίων ESET LiveGrid® και για την Ανίχνευση ενδεχομένως ανεπιθύμητων εφαρμογών. Το Grayware ή Ενδεχομένως ανεπιθύμητη εφαρμογή (PUA) είναι μια μεγάλη κατηγορία λογισμικού, ο σκοπός του οποίου δεν είναι αναμφίβολα κακόβουλος, όπως με άλλους τύπους κακόβουλου λογισμικού, όπως οι ιοί και τα trojan horse. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το κεφάλαιο Ενδεχομένως ανεπιθύμητες εφαρμογές.

7.Επιλέξτε την προτίμησή σας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας του πελάτη. Με τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας του πελάτη παρέχετε στην ESET ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων της. Τα δεδομένα που συλλέγονται θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την εμπειρία σας και δεν θα κοινοποιηθούν ποτέ σε τρίτους. Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε; Κάντε κλικ στο στοιχείο Συνέχεια για να ξεκινήσει η διεργασία εγκατάστασης. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.

8.Κάντε κλικ στο στοιχείο Τέλος για έξοδο από τον Οδηγό εγκατάστασης.