Ενεργοποίηση δοκιμαστικής άδειας χρήσης

Για να ενεργοποιήσετε τη δοκιμαστική έκδοση του ESET Internet Security, εισαγάγετε μια έγκυρη διεύθυνση email στα πεδία Διεύθυνση email και Επιβεβαίωση διεύθυνσης email. Μετά την ενεργοποίηση, θα δημιουργηθεί και θα σταλεί στο email σας η άδεια χρήσης ESET που απαιτείται για την ενημέρωση του ESET Internet Security. Αυτή η διεύθυνση email θα χρησιμοποιείται επίσης για τις ειδοποιήσεις λήξης του προϊόντος και τις άλλες επικοινωνίες σας με την ESET. Η δοκιμαστική έκδοση μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο μία φορά.

Επιλέξτε τη χώρα σας από το αναπτυσσόμενο μενού Χώρα για να δηλώσετε το ESET Internet Security στον τοπικό σας διανομέα, ο οποίος θα σας παρέχει τεχνική υποστήριξη.