Εισαγωγή του κλειδιού άδειας χρήσης κατά την ενεργοποίηση

Οι αυτόματες ενημερώσεις είναι σημαντικές για την ασφάλειά σας. Το ESET Internet Security θα λαμβάνει ενημερώσεις μόνο εφόσον το ενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας το Κλειδί άδειας χρήσης.

Εάν δεν καταχωρίσατε το κλειδί άδειας χρήσης μετά την εγκατάσταση, το προϊόν δεν θα ενεργοποιηθεί. Μπορείτε να αλλάξετε την άδεια χρήσης σας στο κύριο παράθυρο του προγράμματος. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο στοιχείο Βοήθεια και υποστήριξη> Ενεργοποίηση άδειας χρήσης και καταχωρίστε στο παράθυρο "Ενεργοποίηση προϊόντος" τα δεδομένα άδειας χρήσης που λάβατε με το προϊόν ασφαλείας της ESET.

Οι πλήρεις άδειες χρήσης των οικιακών προϊόντων της ESET για Windows δεν είναι δωρεάν.

Όταν εισάγετε το Κλειδί άδειας χρήσης, είναι σημαντικό να το πληκτολογείτε ακριβώς όπως είναι:

Το κλειδί άδειας χρήσης σας είναι μια μοναδική συμβολοσειρά της μορφής XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, η οποία χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του κατόχου της άδειας χρήσης και την ενεργοποίηση της άδειας χρήσης.

Για να διασφαλίσετε την ακρίβεια, συνιστούμε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε το κλειδί άδειας χρήσης από το μήνυμα εγγραφής σας.