Pravilnik o zasebnosti

Družba ESET, spol. s r. o., s sedežem na naslovu Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovaška, ki je registrirana v trgovinskem registru okrožnega sodišča v Bratislavi, I, razdelek Sro, vnos št. 3586/B, in identifikacijsko številko podjetja 31333532 kot upravljavec podatkov (»ESET« ali »mi«) želi biti transparentna glede obdelave osebnih podatkov in zasebnosti svojih strank. Zato objavljamo ta pravilnik o zasebnosti, s katerim želimo svoje stranke (»končni uporabnik« ali »vi«) obvestiti o naslednjih temah:

obdelava osebnih podatkov,

zaupnost podatkov,

pravice posameznikov, na katere se podatki nanašajo.

Obdelava osebnih podatkov

Storitve, ki jih družba ESET zagotavlja v okviru svojih izdelkov, so zagotovljene na podlagi pogojev licenčne pogodbe za končnega uporabnika (»EULA«), vendar je za nekatere od njih morda potrebna dodatna obrazložitev. Želimo vam zagotoviti več podrobnosti o zbiranju podatkov v povezavi z zagotavljanjem naših storitev. Zagotavljamo številne storitve, ki so opisane v licenčni pogodbi za končnega uporabnika in dokumentaciji izdelka, kot so storitve posodobitve/nadgradnje, Livegrid®, zaščita pred zlorabo podatkov, podpora in druge. Za zagotavljanje storitev moramo zbirati naslednje podatke:

statistične podatke o posodobitvah in druge statistične podatke o postopku namestitve in vašem računalniku, vključno s podatkom o platformi, v kateri je nameščen vaš izdelek, ter podatki o postopkih in delovanju naših izdelkov, kot so podatki o operacijskem sistemu in strojni opremi, ID-ji namestitev, ID-ji licenc, naslov IP, naslov MAC in podatki o nastavitvah konfiguracije izdelka;

podatke o enosmernih razpršitvah v povezavi z vdori v okviru sistema za preverjanje ugleda ESET LiveGrid®, ki izboljšuje učinkovitost rešitev družbe ESET za zaščito pred zlonamerno programsko opremo tako, da primerja pregledane datoteke z zbirko varnih in blokiranih elementov v oblaku;

sumljive zunanje vzorce in metapodatke v okviru sistema za povratne informacije ESET LiveGrid®, ki družbi ESET omogoča takojšen odziv na potrebe končnih uporabnikov in sposobnost odzivnosti na najnovejše grožnje. Zanašamo se na to, da nam pošiljate:

opodatke o vdorih, kot so morebitni vzorci virusov in drugih zlonamernih programov, in podatke o sumljivih, problematičnih, morebitno nezaželenih oz. morebitno nevarnih predmetih, kot so izvedljive datoteke in e-poštna sporočila, ki jih sami označite kot nezaželena ali jih kot taka označi izdelek ESET,

oime lokalnega omrežja in podatki o napravah v lokalnem omrežju, kot so prisotnost, vrsta, ime, naslov IP in naslov MAC naprave v lokalnem omrežju v povezavi s podatki o licenci, kot del ocene varnosti naprav, ki imajo vzpostavljeno povezavo z omrežjem (podatki vključujejo tudi vrsto brezžične zaščite in vrsto brezžičnega šifriranja za usmerjevalnike)

opodatke o uporabi interneta, kot so naslov IP in geografski podatki, paketi IP, URL-ji in ethernetni okvirji,

oizvožene datoteke o zrušitvah in podatke v njih.

Drugih vaših podatkov ne želimo zbirati, vendar je to včasih nemogoče preprečiti. Nenamerno zbrani podatki so lahko vključeni v zlonamerno programsko opremo (zberejo se, ne da bi to vedeli ali odobrili) ali so del imen datotek oz. URL-jev. Teh podatkov v svojih sistemih nismo zbrali namerno in jih ne nameravamo obdelovati za namene, ki so navedeni v tem pravilniku o zasebnosti.

Podatki o licenciranju, kot so ID licence in osebni podatki (ime, priimek, naslov, e-poštni naslov), so obvezni za namene zaračunavanja, preverjanja pristnosti licence ter zagotavljanja storitev.

Podatki za stik in podatki iz vaših zahtev za podporo so lahko potrebni za storitve podpore. Glede na vaš izbrani način stika z nami lahko pridobimo tudi vaš e-poštni naslov, telefonsko številko, licenčne podatke, podatke o izdelku in opis vašega primera za podporo. Za uspešno zagotovitev storitev podpore vas lahko prosimo tudi za posredovanje drugih informacij.

Podatki o lokaciji, posnetki zaslona, podatki o konfiguraciji vašega računalnika in podatki, posneti s kamero vašega računalnika, se lahko zbirajo za potrebe funkcije zaščite pred zlorabo podatkov in se hranijo 3 mesece. Na spletnem mestu https://my.eset.com je treba ustvariti račun, prek katerega funkcija aktivira zbiranje podatkov v primeru kraje računalnika. Zbrani podatki so shranjeni v naših strežnikih ali strežnikih ponudnikov naših storitev.

Podatki upravitelja gesel Password Manager, kot so gesla in naslovi, so v šifrirani obliki shranjeni le v vašem računalniku ali drugi izbrani napravi. Če aktivirate storitev sinhronizacije, se šifrirani podatki shranijo v naše strežnike ali strežnike ponudnikov naših storitev za namene zagotavljanja teh storitev. Niti družba ESET niti ponudnik storitev nima dostopa do šifriranih podatkov. Ključ za dešifriranje podatkov imate le vi.

Zaupnost podatkov

Družba ESET posluje po vsem svetu prek povezanih subjektov ali partnerjev v okviru mreže za zagotavljanje distribucije, storitev in podpore. Podatki, ki jih obdela družba ESET, bodo morda preneseni povezanim subjektom ali partnerjem za namene izvajanja licenčne pogodbe za končnega uporabnika, kot je zagotavljanje storitev, podpora ali zaračunavanje. Glede na vašo lokacijo in izbrano storitev smo lahko primorani prenesti vaše podatke v državo, za katero Evropska komisija ni sprejela sklepa o ustreznosti. Tudi v tem primeru za vsak prenos podatkov veljajo določbe zakonodaje o varstvu podatkov, izvaja pa se le, če je potreben. Zasebnostni ščit, standardne pogodbene klavzule, zavezujoča poslovna pravila ali drugi ustrezni zaščitni ukrepi morajo biti vzpostavljeni brez izjem.

Prizadevamo si, da podatkov ne bi hranili dlje, kot je to potrebno za zagotavljanje storitev na podlagi licenčne pogodbe za končnega uporabnika. Čas hranjenja podatkov je lahko daljši od obdobja veljavnosti vaše licence, s čimer vam zagotovimo dovolj časa za enostavno obnovitev licence brez težav. Minimalni in psevdonimizirani statistični podatki ter drugi podatki, ki jih pridobi ESET LiveGrid®, se lahko za statistične namene še nadalje obdelujejo.

Družba ESET izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje ravni varnosti, primerne morebitnim tveganjem. Po najboljših močeh se trudimo zagotavljati stalno zaupnost, celovitost, razpoložljivost in odpornost sistemov za obdelavo in storitev. Toda v primeru kršitve varnosti podatkov, zaradi katere so ogrožene vaše pravice in svoboščine, smo pripravljeni obvestiti nadzorne organe in posameznike, na katere se podatki nanašajo. Kot posameznik, na katerega se podatki nanašajo, imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

Pravice posameznikov, na katere se podatki nanašajo

Za družbo ESET velja slovaška zakonodaja ter zakonodaja o varstvu podatkov znotraj Evropske unije. Kot posameznik, na katerega se podatki nanašajo, imate naslednje pravice:

pravico, da od družbe ESET zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov,

pravico, da popravite netočne osebne podatke (prav tako imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov),

pravico, da zahtevate izbris svojih osebnih podatkov,

pravico, da zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov,

pravica do ugovora zoper obdelavo

pravica do vložitve pritožbe in

pravico do prenosljivosti podatkov.

Če želite uveljaviti svoje pravice, ki jih imate kot posameznik, na katerega se nanašajo podatki, ali imate vprašanje ali pomislek, nam pošljite sporočilo na naslov:

ESET, spol. s r. o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk