Karantena

Glavna funkcija karantene je, da varno shrani okužene datoteke. Datoteke dodajte v karanteno, če jih ne morete očistiti, če jih ni varno ali priporočljivo izbrisati ali če jih napačno zazna program ESET Internet Security.

V karanteno lahko premaknete katero koli datoteko. To lahko storite tudi ročno s funkcijo »povleci in spusti« tako, da kliknete datoteko in kazalec miške premaknete na označeno območje, pri čemer držite tipko miške ter jo nato sprostite. S tem se program premakne v ospredje. To je priporočljivo, če se datoteka sumljivo vede, vendar je protivirusni program med pregledom ne zazna. Datoteke v karanteni lahko pošljete v analizo v raziskovalni laboratorij družbe ESET.

HLPTOOLS_QUARANTINE_SUBMIT

Datoteke, shranjene v mapi karantene, si lahko ogledate v tabeli, v kateri sta prikazana datum in čas karantene, pot do izvirnega mesta okužene datoteke, njeno velikost v bajtih, razlog (npr. predmet je dodal uporabnik) in število groženj (če gre na primer za arhiv z več infiltracijami).

Dodajanje datotek v karanteno

Program ESET Internet Security izbrisane datoteke samodejno premakne v karanteno (če te možnosti niste preklicali v oknu z opozorilom). Po želji lahko v karanteno ročno premaknete vsako sumljivo datoteko tako, da kliknete Karantena ..., ali tako, da kliknete datoteko in kazalec miške premaknete na označeno območje, pri čemer držite tipko miške in jo nato sprostite. S tem datoteko premaknete v karanteno. V tem primeru izvirna datoteka ne bo odstranjena z izvirnega mesta. V ta namen lahko uporabite tudi priročni meni; z desno tipko miške kliknite okno Karantena in izberite možnost Karantena ....

Obnavljanje iz karantene

Datoteke v karanteni lahko obnovite na izvirno mesto. Za to uporabite funkcijo Obnovi, ki je na voljo v priročnem meniju, in sicer tako, da z desno tipko miške kliknete dano datoteko v oknu karantene. Če je datoteka označena kot morebitno neželen program, je omogočena možnost Obnovi in izključi iz pregledovanja. Več o tej vrsti programa preberite v slovarčku. V priročnem meniju je na voljo tudi možnost Obnovi v ..., s katero lahko obnovite datoteko na drugo mesto in ne na prvotno mesto, s katerega ste jo izbrisali.

Brisanje iz karantene – z desno tipko miške kliknite izbran element in izberite Izbriši iz karantene, ali pa izberite element, ki ga želite izbrisati, in na tipkovnici pritisnite Izbriši. Izberete lahko tudi več elementov in izbrišete vse hkrati.

note

OPOMBA

Če program pomotoma prenese v karanteno neškodljivo datoteko, jo obnovite in izključite iz pregledovanja ter pošljite tehnični podpori ESET.

Pošiljanje datoteke iz karantene

Če ste v karanteno prenesli sumljivo datoteko, ki je program ni zaznal, ali če je bila datoteka nepravilno določena kot okužena (npr. s hevristično analizo kode) in posledično poslana v karanteno, jo pošljite v ESET-ov laboratorij za viruse. Če želite poslati datoteko iz karantene, jo kliknite z desno tipko miške in v priročnem meniju izberite Pošlji v analizo.