Dnevniške datoteke

V dnevniških datotekah so podatki o pomembnih dogodkih programa, ki so se zgodili, in pregled zaznanih groženj. Pisanje dnevnika je pomemben del analize sistema, zaznavanja groženj in odpravljanja težav. Zapisovanje v dnevnik se aktivno izvaja v ozadju brez interakcije uporabnika. Podatki so zabeleženi glede na trenutne nastavitve ravni podrobnosti pri pisanju v dnevnik. Besedilna sporočila in dnevnike si lahko ogledate neposredno iz okolja programa ESET Internet Security, pa tudi iz arhivskih dnevnikov.

Dostop do dnevniških datotek je mogoč iz glavnega okna programa tako, da kliknete Orodja > Ostala orodja >Dnevniške datoteke. Iz spustnega menija Dnevnik izberite želeno vrsto dnevnika. Na voljo so ti dnevniki:

Zaznave – ta dnevnik zagotavlja podrobne informacije o zaznavah in infiltracijah, ki jih je zaznal ESET Internet Security. Podatki vključujejo čas zaznave, ime zaznave, mesto, izvedeno dejanje in ime uporabnika, ki je bil prijavljen v času, ko je bila zaznana infiltracija. Dvokliknite vnos v dnevnik, če želite prikazati podrobno vsebino vnosa v ločenem oknu. Neodstranjene infiltracije so vedno navedene z rdečimi črkami na svetlo rdečem ozadju, odstranjene infiltracije pa z rumenimi črkami na belem ozadju. Neodstranjeni morebitno nevarni programi so navedeni z rumenimi črkami na belem ozadju.

Dogodki – vsi pomembni postopki, ki jih opravi ESET Internet Security, se zabeležijo v dnevnik dogodkov. V dnevniku dogodkov so podatki o dogodkih in napakah, do katerih je prišlo v programu. Skrbniki sistema in uporabniki si z njim pomagajo pri reševanju težav. Pogosto lahko s podatki v tem dnevniku poiščete rešitev za težavo, do katere pride v programu.

Pregled računalnika – v tem oknu so prikazani rezultati vseh dokončanih ročnih ali načrtovanih pregledov. Vsaka vrstica ustreza enemu računalniškemu kontrolniku. Če si želite ogledati podrobnosti ustreznega pregleda, dvokliknite kateri koli vnos.

HIPS – vsebuje zapise določenih pravil HIPS, ki so označena za zapisovanje. V tem protokolu je prikazan program, ki je sprožil postopek, rezultat (ali je pravilo dovoljeno ali prepovedano) in ime pravila.

Zaščita omrežjal – v dnevniku požarnega zidu so prikazani vsi oddaljeni napadi, ki jih je zaznal požarni zid. Tukaj najdete informacije o vseh napadih v računalniku. V stolpcu Dogodek so navedeni vsi znani napadi. V stolpcu Vir so podatki o napadalcu. V stolpcu Protokol je naveden protokol komunikacije, ki je bil uporabljen za napad. Analiza zaščite omrežja vam omogoča pravočasno zaznavo poskusov infiltracije v računalnik, s čimer lahko preprečite nepooblaščen dostop do računalnika. Za več podrobnosti o omrežnih napadih glejte poglavje IDS in napredne možnosti.

Filtrirana spletna mesta – Ta seznam je uporaben, če si želite ogledati seznam spletnih mest, ki sta jih je blokirala Zaščita spletnega dostopa ali Starševski nadzor. V vsakem dnevniku je zapisan čas, naslov URL, uporabnik in program, ki je vzpostavil povezavo z določenim spletnim mestom.

Zaščita pred neželeno pošto – vsebuje zapise o e–poštnih sporočilih, ki so bila označena kot neželena pošta.

Starševski nadzor – prikaže spletne strani, ki jih je blokiral ali dovolil starševski nadzor. V stolpcih Vrsta ujemanja in Vrednosti ujemanja je naveden način uporabe pravil za filtriranje.

Nadzor naprav – vsebuje zapise izmenljivih nosilcev podatkov ali naprav, priključenih v računalnik. V dnevniško datoteko bodo zapisane le naprave z ustreznimi pravili za nadzor naprav. Če se pravilo ne ujema s priključeno napravo, vnos v dnevnik za priključeno napravo ne bo ustvarjen. Lahko si ogledate tudi podrobnosti, kot so vrsta naprave, serijska številka, ime dobavitelja in velikost nosilcev podatkov (če je na voljo).

Zaščita spletne kamere – vsebuje zapise o programih, ki jih je funkcija zaščite spletne kamere blokirala.

Izberite vsebino katerega koli dnevnika in pritisnite Ctrl + C za kopiranje v odložišče. Za izbiro več vnosov zadržite Ctrl ali Shift.

Kliknite MODULE_INACTIVE Filtriranje, če želite odpreti okno Filtriranje dnevnika, v katerem lahko določite merila filtriranja.

Z desno tipko miške kliknite določen zapis, da odprete priročni meni. V priročnem meniju so na voljo te možnosti:

Pokaži pokaže podrobne podatke o izbranem dnevniku v novem oknu.

Filtriraj zapise iste vrste – ko aktivirate ta filter, boste videli le zapise iste vrste (diagnostika, opozorila itd.).

Filtriraj ... – ko kliknete to možnost, lahko v oknu Filtriranje dnevnika določite merila filtriranja za posamezne vnose v dnevniku.

Omogoči filter – aktivira nastavitve filtra.

Onemogoči filter – počisti vse nastavitve filtra (kot je opisano zgoraj).

Kopiraj/kopiraj vse – kopira informacije o vseh zapisih v oknu.

Izbriši/izbriši vse – izbriše izbrane zapise ali vse prikazane zapise; za to dejanje potrebujete skrbniške pravice.

Izvozi ... – izvozi podatke o zapisih v obliki zapisa XML.

Izvozi vse ... – izvozi podatke o vseh zapisih v obliki zapisa XML.

Najdi/Najdi naslednje/Najdi prejšnje – ko kliknete to možnost, lahko v oknu Filtriranje dnevnika določite merila filtriranja za posamezne vnose v dnevniku.