Ogled dejavnosti

Če želite trenutno Aktivnost datotečnega sistema videti v obliki grafikona, kliknite Orodja > Ostala orodja > Ogled dejavnosti. Na dnu grafikona je časovnica, ki na podlagi izbranega časovnega razpona sproti beleži dejavnost datotečnega sistema. Če želite spremeniti časovni razpon, v spustnem meniju izberite Hitrost osveževanja.

PAGE_ACTIVITY

Na voljo so naslednje možnosti:

Korak: 1 sekunda – grafikon se osveži vsako sekundo, časovna premica pa pokriva zadnjih 10 minut.

Korak: 1 minuta (zadnjih 24 ur) – grafikon se osveži vsako minuto, časovna premica pa pokriva zadnjih 24 ur.

Korak: 1 ura (zadnji mesec) – grafikon se osveži vsako uro, časovna premica pa pokriva zadnji mesec.

Korak: 1 ura (izbrani mesec)grafikon se osveži vsako uro, časovna premica pa pokriva to število zadnjih izbranih mesecev: X.

Navpična os grafikona dejavnosti datotečnega sistema predstavlja prebrane podatke (modre) in zapisane podatke (turkizne). Obe vrednosti sta podani v KB (kilobajtih)/MB/GB. Če se z miško pomaknete na prebrane podatke ali zapisane podatke v legendi pod grafom, bodo v grafu prikazani le podatki za to vrsto dejavnosti.

V spustnem meniju lahko izberete tudi možnost Dejavnost omrežja. Prikaz in možnosti grafa so enaki za možnosti Aktivnost datotečnega sistema in Dejavnost omrežja, razen da so pri slednji prikazani prejeti podatki (modra) in poslani podatki (turkizna).