Izberi vzorec za analizo – drugo

Uporabite ta obrazec, če datoteke ni mogoče razvrstiti kot sumljivo datoteko ali napačno pozitivno prepoznavo.

Razlog za pošiljanje datoteke – vnesite podroben opis in razlog za pošiljanje datoteke.