Kontrola rezidentnej ochrany

To, či je rezidentná ochrana funkčná a deteguje vírusy, je možné otestovať pomocou testovacieho súboru z www.eicar.com. Ide o neškodný testovací súbor, ktorý by každý funkčný antivírusový program mal byť schopný detegovať. Súbor bol vytvorený spoločnosťou EICAR (European Institute for Computer Antivirus Research) na otestovanie funkčnosti antivírusových programov.

Súbor je dostupný na stiahnutie na adrese http://www.eicar.org/download/eicar.com.

note

Poznámka

Pred kontrolou rezidentnej ochrany je potrebné vypnúť firewall. Ak je firewall zapnutý, súbor bude detegovaný už pri sťahovaní, čo znemožní kontrolu. Nezabudnite firewall zapnúť hneď po ukončení kontroly rezidentnej ochrany súborového systému.