Úrovne liečenia

Rezidentná ochrana pracuje v troch režimoch liečenia (pre zobrazenie nastavení v okne rozšírených nastavení (F5) kliknite na Rezidentná ochrana súborového systému, rozbaľte sekciu ThreatSense parametre a kliknite na časť Liečenie).

Neliečiť – infikované súbory sa nebudú automaticky liečiť. Používateľovi sa pri detekcii zobrazí varovné okno s možnosťou výberu akcie, ktorá sa má vykonať. Táto úroveň liečenia je určená pre pokročilých používateľov, ktorí vedia ako postupovať pri infiltráciách.

Normálne liečenie – program sa pokúsi infikované súbory automaticky liečiť alebo zmazať na základe prednastavenej akcie (v závislosti od typu infiltrácií). Detekcia a vymazanie infikovaného súboru je oznámená notifikáciou v pravom dolnom rohu obrazovky. Ak program nevie vybrať správnu akciu automaticky, zobrazí sa varovné okno s možnosťou výberu akcie. Možnosť výberu akcie sa zobrazí aj v momente, keď sa predvolenú akciu nepodarí vykonať.

Prísne liečenie – program vylieči alebo zmaže všetky infikované súbory. Výnimku tvoria systémové súbory. Ak nie je možné tieto súbory liečiť, používateľ bude vyzvaný, aby zvolil príslušnú akciu.

warning

Upozornenie

Pri detekcii infiltrácie v archívnom súbore sú dve možnosti. Pri štandardnom liečení bude archívny súbor zmazaný len v prípade, že všetky súbory, ktoré obsahuje, sú infikované. Pri Prísnom liečení bude komprimovaný súbor (archív) zmazaný v prípade, že obsahuje čo len jeden infikovaný súbor bez ohľadu na to, v akom stave sú ostatné súbory.