Protokol firewallu

Firewall v programe ESET Internet Security ukladá všetky dôležité udalosti do protokolov, ktoré môžete zobraziť priamo z hlavného menu programu. Kliknite na Nástroje > Protokoly a vyberte možnosť Ochrana siete z roletového menu Protokol.

Súbory protokolov môžete použiť na riešenie problémov a odhalenie prienikov do systému. Protokoly modulu ESET Firewall obsahujú nasledujúce údaje:

Dátum a čas udalosti

Názov udalosti

Zdroj

Cieľová adresa

Komunikačný protokol

Aplikované pravidlo alebo názov červa, ak bol identifikovaný

Názov aplikácie

Používateľ

Podrobná analýza týchto údajov môže pomôcť odhaliť pokusy o narušenie bezpečnosti systému. Potenciálne bezpečnostné riziká a hrozby môžete včas odhaliť aj sledovaním rozličných faktorov. Napríklad, príliš časté spojenia z rôznych neznámych lokalít, hromadné pokusy o nadviazanie spojenia, komunikujúce neznáme aplikácie či nezvyčajné čísla portov môžu pomôcť v odhalení útoku a minimalizovaní jeho následkov.