Ako vytvoriť novú úlohu v Plánovači

Novú úlohu možno vytvoriť v časti Nástroje > Viac nástrojov > Plánovač kliknutím na tlačidlo Pridanie plánovanej úlohy alebo vyvolaním kontextového menu pravým tlačidlom myši a zvolením možnosti Pridať... K dispozícii máte päť plánovaných úloh:

Spustenie externej aplikácie – výber aplikácie, ktorá má byť spustená plánovačom.

Údržba protokolovv protokoloch môžu zostávať stopy po vymazaných záznamoch. Táto úloha pravidelne optimalizuje záznamy v protokoloch, čím sa zefektívni a zrýchli práca s nimi.

Kontrola súborov spúšťaných po štarte – kontroluje súbory, ktoré sa spúšťajú pri štarte systému alebo pri prihlásení.

Vytvorenie záznamu o stave počítača – vytvára záznam o stave počítača cez nástroj ESET SysInspector, ktorý slúži na zhromažďovanie podrobných informácií o systémových súčastiach (napr. ovládače, aplikácie) a posudzuje úroveň rizika každej súčasti.

Manuálna kontrola počítača – vykoná kontrolu zvolených diskov, priečinkov a súborov na počítači.

Aktualizácia – zabezpečuje aktualizáciu programových modulov.

Keďže medzi najčastejšie používané plánované úlohy patrí Aktualizácia, podrobnejšie popíšeme pridanie aktualizačnej úlohy.

Z roletového menu Plánovaná úloha vyberte možnosť Aktualizácia. Zadajte názov úlohy do textového poľa Názov úlohy a kliknite na Ďalej. Vyberte interval vykonania úlohy. Na výber sú nasledujúce možnosti: Raz, Opakovane, Denne, Týždenne a Pri udalosti. Možnosť Nespúšťať úlohu ak je počítač napájaný z batérie je dobré použiť, ak prenosný počítač nie je zapojený do elektrickej siete a chcete v tomto čase minimalizovať jeho systémové prostriedky. Zadajte čas/dátum alebo interval, v ktorom bude úloha vykonaná, do poľa Vykonanie úlohy. Ďalej je potrebné zadefinovať akciu, ktorá sa vykoná v prípade, že v stanovenom termíne nebude možné úlohu spustiť. Na výber sú nasledujúce možnosti:

Vykonať úlohu v najbližšom naplánovanom čase

Vykonať úlohu hneď, ako to bude možné

Spustiť úlohu okamžite, ak čas od posledného vykonania úlohy prekročil daný interval (pričom interval je možné definovať priamo pri potvrdení tejto možnosti v poli Uplynulý čas od posledného spustenia (v hodinách))

V ďalšom kroku nastavte profil, ktorý sa použije pri aktualizácii. Keď skončíte s úpravami, kliknite na Dokončiť.

Zobrazí sa okno umožňujúce vybrať profily, ktoré budú použité pri plánovanej úlohe. Je možné zadefinovať primárny a alternatívny profil. Alternatívny profil sa použije v prípade, že úlohu nebude možné vykonať použitím primárneho profilu. Pre uloženie plánovanej úlohy kliknite na Dokončiť. Úloha bude následne pridaná do zoznamu úloh Plánovača.