Ciele kontroly

Roletové menu Ciele kontroly umožňuje vybrať kontrolované objekty.

Podľa nastavenia profilu – Vykoná výber cieľov uložených v profile.

Vymeniteľné médiá – Diskety, CD/DVD, USB kľúče atď.

Lokálne disky – Lokálne pevné disky v počítači.

Sieťové disky – Mapované disky.

Bez výberu – Zruší každý nastavený výber.