Zoznámenie s používateľským prostredím

Hlavné okno programu ESET Internet Security je rozdelené na dve hlavné časti. Pravá časť slúži na zobrazovanie informácií, pričom jej obsah závisí od voľby používateľa v ľavom menu.

Hlavné menu v ľavej časti okna programu obsahuje nasledujúce položky:

Domov – v prehľadnej forme poskytne používateľovi informácie o stave ochrany počítača prostredníctvom programu ESET Internet Security.

Kontrola počítača – umožňuje nastaviť a spustiť kontrolu počítača a nakonfigurovať vlastnú kontrolu zodpovedajúcu požiadavkám používateľa.

Aktualizácia – zobrazuje informácie o aktualizáciách detekčného jadra.

Nástroje – poskytuje prístup k protokolom, štatistikám ochrany, sledovaniu aktivity, spusteným procesom, sieťovým spojeniam, (k funkciám Zariadenia v domácej sieti, Ochrana online platieb, Anti-Theft), plánovaču, nástroju ESET SysInspector a ESET SysRescue. Viac informácií nájdete v kapitole Nástroje v ESET Internet Security.

Nastavenia – umožňuje nastaviť úroveň ochrany pre počítač, internet, sieť, ako aj použiť dodatočné bezpečnostné nástroje.

Pomocník a podpora – poskytuje prístup k stránkam pomocníka, databáze znalostí spoločnosti ESET a ďalším nástrojom podpory, ako aj možnosť odoslať žiadosť na technickú podporu.

PAGE_HOME

Na záložke Domov sú zobrazené informácie o aktuálnej úrovni ochrany vášho počítača. V tomto okne sa tiež zobrazujú najčastejšie používané funkcie programu ESET Internet Security. Nájdete tu tiež informácie o poslednej aktualizácii a dátum skončenia platnosti vašej produktovej licencie.

MONITOR_GREENZelená ikona a zelený nápis Maximálna bezpečnosť znamená, že je zaistená maximálna úroveň ochrany.
 

Čo robiť, ak program nepracuje správne?

Pri správnom fungovaní ochrany majú jednotlivé moduly zelenú ikonu stavu. Červený výkričník alebo oranžové upozornenie znamenajú, že ochrana vášho systému nie je zaručená v plnej miere. Podrobné informácie o stave ochrany jednotlivých modulov, ako aj odporúčané riešenia na obnovenie plnej funkčnosti ochrany sa zobrazujú v sekcii Domov. Stav jednotlivých modulov je možné meniť v sekcii Nastavenia po označení požadovaného modulu.

PAGE_STATUS_02

MONITOR_REDČervená ikona a farba stavu ochrany upozorňuje na kritické problémy – ochrana vášho systému nie je zaručená v plnej miere.
Možné príčiny sú:

Produkt nie je aktivovaný – váš produkt ESET Internet Security môžete aktivovať v sekcii Domov kliknutím na možnosť Aktivovať produkt alebo Kúpiť licenciu pod časťou zobrazujúcou stav ochrany.

Detekčné jadro je neaktuálne – Toto hlásenie sa zobrazí po niekoľkých neúspešných pokusoch o aktualizáciu detekčného jadra. Odporúčame preveriť nastavenia aktualizácie. Odporúčame, aby ste skontrolovali nastavenia aktualizácie. Najčastejší problém sú zle zadané licenčné údaje alebo zlé nastavenia siete.

Antivírusová a antispywarová ochrana je vypnutá – kompletnú ochranu môžete znova spustiť kliknutím na Zapnúť antivírusovú a antispywarovú ochranu.

ESET Firewall je vypnutý – tento problém je tiež signalizovaný notifikáciou na paneli oznámení vedľa ikony siete. Obnoviť funkciu firewallu môžete kliknutím na Zapnúť firewall.

Platnosť licencie skončila – v tomto prípade ikona stavu ochrany zmení farbu na červenú. Program už nebude možné aktualizovať. Pre obnovenie licencie odporúčame postupovať podľa pokynov vo výstražnom okne.

MONITOR_ORANGEOranžová farba stavu ochrany znamená obmedzenú ochranu. Môžu sa napríklad vyskytnúť problémy s aktualizáciou programu alebo sa blíži dátum vypršania platnosti licencie.
Možné príčiny sú:

Herný režim je aktívny – povolenie Herného režimu predstavuje potenciálne bezpečnostné riziko. Zapnutím herného režimu budú zakázané všetky upozornenia programu a úlohy plánovača.

Platnosť licencie sa blíži ku koncu – v tomto prípade sa ikona stavu ochrany zmení na výkričník zobrazený na paneli oznámení systému. Po skončení platnosti licencie nebude možné program aktualizovať a ikona stavu ochrany bude mať červenú farbu.

Ak sa vám nepodarí problém vyriešiť pomocou navrhnutých riešení, je potrebné použiť časť Pomocník a podpora alebo vyhľadať informácie o danom probléme v Databáze znalostí spoločnosti ESET. Ak aj napriek tomu potrebujete pomoc, môžete kontaktovať technickú podporu spoločnosti ESET. Špecialisti technickej podpory spoločnosti ESET reagujú na problémy rýchlo a efektívne vám pomôžu s riešením vášho problému.