Ochrana internetu

Nastavenia webu a e-mailu je možné nájsť v časti Nastavenia > Ochrana internetu. Odtiaľto môžete tiež pristupovať k podrobnejším nastaveniam programu.

PAGE_SETTINGS_ANTISPAM

Internetové pripojenie patrí do štandardnej výbavy osobných počítačov. Bohužiaľ sa stalo aj hlavným médiom prenosu škodlivého softvéru. Preto je veľmi dôležité venovať zvýšenú pozornosť Ochrane prístupu na web.

Kliknite na ikonu GEAR pre otvorenie nastavení webovej/e-mailovej/anti-phishingovej/antispamovej ochrany v Rozšírených nastaveniach.

Ochrana e-mailových klientov zabezpečuje kontrolu e-mailovej komunikácie prijímanej prostredníctvom POP3 a IMAP protokolov. Pomocou doplnku (pluginu) do e-mailových klientov poskytuje program ESET Internet Security kontrolu všetkej komunikácie e-mailových klientov (POP3, MAPI, IMAP, HTTP).

Antispamová ochrana zabezpečuje filtrovanie nevyžiadaných e-mailových správ.

Po kliknutí na ikonu ozubeného kolesa GEAR vedľa popisu Antispamová ochrana sa zobrazia nasledujúce možnosti:

Konfigurovať... – otvoria sa rozšírené nastavenia pre antispamovú ochranu e-mailových klientov.

Whitelist používateľa/Blacklist používateľa/Používateľský zoznam výnimiek – zobrazí sa dialógové okno, kde môžete pridať/odobrať/upraviť e-mailové adresy, ktoré považujete za dôveryhodné alebo nedôveryhodné. Na základe týchto pravidiel budú e-mailové správy z adries uvedených v príslušných zoznamoch buď vynechané z kontroly, alebo budú označené ako spam. Kliknite na Používateľský zoznam výnimiek pre pridanie, úpravu alebo vymazanie e-mailových adries, ktoré môžu byť falošné a zneužívané na odosielanie nevyžiadaných správ. Správy prijaté z týchto adries budú vždy skontrolované na prítomnosť spamu.

Anti-Phishing ochrana umožňuje blokovať webové stránky podozrivé z phishingu. Odporúčame ponechať Anti-Phishing zapnutý.

Modul webovej/e-mailovej/anti-phishingovej/antispamovej ochrany môžete dočasne vypnúť pomocou prepínača MODULE_ENABLED.