Správa o bezpečnosti

Táto funkcia vám poskytuje štatistické údaje o činnosti programu rozdelené do nasledujúcich kategórií:

Zablokovaných webových stránok – zobrazuje počet zablokovaných webových stránok (URL adresa na zozname blokovaných objektov z dôvodu PUA, phishingu, hacknutého routera, IP alebo certifikátu).

Zachytených infikovaných e-mailových objektov – zobrazuje počet infikovaných e-mailových objektov, ktoré boli programom detegované.

Blokovaných webových stránok v rodičovskej kontrole – zobrazuje počet stránok zablokovaných rodičovskou kontrolou.

Zachytených PUA – zobrazuje počet potenciálne nechcených aplikácií (PUA), ktoré boli programom detegované.

Zachytených spamových e-mailov – zobrazuje počet spamových e-mailov, ktoré boli programom detegované.

Blokovaný prístup k webovej kamere – zobrazuje počet zablokovaných prístupov k webovej kamere.

Zabezpečených pripojení k internet bankingu – zobrazuje počet chránených prístupov k stránkam internetového bankovníctva prostredníctvom funkcie Ochrana online platieb.

Skontrolovaných dokumentov – zobrazuje počet skontrolovaných dokumentov.

Skontrolovaných aplikácií – zobrazuje počet skontrolovaných spustiteľných objektov.

Skontrolovaných iných objektov – zobrazuje počet iných skontrolovaných objektov.

Skontrolovaných objektov webových stránok – zobrazuje počet skontrolovaných objektov webových stránok.

Skontrolovaných e-mailových objektov – zobrazuje počet skontrolovaných e-mailových objektov.

 

Poradie uvedených kategórií sa dynamicky mení, pričom na začiatku je vždy zobrazená kategória s najvyššou číselnou hodnotou a na konci s najnižšou. Kategórie s nulovými hodnotami sa nezobrazujú. Pre zobrazenie skrytých kategórií kliknite na možnosť Zobraziť viac.

Pod kategóriami je zobrazená mapa sveta s aktuálnou vírusovou situáciou. Prítomnosť počítačových vírusov v jednotlivých krajinách je vyjadrená farbou (čím tmavšia farba, tým vyšší je výskyt vírusov). Krajiny, z ktorých nemáme žiadne dáta, sú označené šedou farbou. Keď sa presuniete kurzorom myši nad konkrétnu krajinu na mape, zobrazia sa príslušné dáta. Pre automatické priblíženie stačí vybrať určitý kontinent.

Priamo zo Správy o bezpečnosti tiež máte možnosť aktivovať nasledujúce funkcie:

Rodičovská kontrola

Anti-Theft

Ak niektorú z týchto funkcií aktivujete, nebude sa viac zobrazovať v rámci správy o bezpečnosti ako nefunkčná.

Kliknutím na ikonu ozubeného kolesa GEAR v pravom hornom rohu môžete Zapnúť/Vypnúť upozornenia správy o bezpečnosti a taktiež si zvoliť, či sa majú zobrazovať dáta za posledných 30 dní alebo od aktivácie produktu. Ak ste program ESET Internet Security nainštalovali pred menej ako 30 dňami, zvoliť bude možné len počet dní, ktoré uplynuli od inštalácie. Predvolene nastavenou hodnotou je 30 dní.

PAGE_SECURITY_REPORT

Pomocou možnosti Vynulovať dáta odstránite všetky štatistiky a existujúce dáta zo Správy o bezpečnosti. Táto akcia si bude vyžadovať vaše potvrdenie v prípade, že ste predtým nezrušili označenie možnosti Potvrdzovanie pred vynulovaním štatistiky v Rozšírených nastaveniach v sekcii Používateľské rozhranie > Upozornenia a udalosti > Potvrdzujúce správy.