Plánovač

Plánovač zjednodušuje prácu s programovým balíkom automatizáciou často používaných operácií prostredníctvom vytvorenia plánovaných úloh.

Je prístupný z menu hlavného okna programu ESET Internet Security v sekcii Nástroje > Viac nástrojov > Plánovač. Plánovač obsahuje prehľadný zoznam všetkých plánovaných úloh a ich nastavení, ako napríklad stanovený dátum a čas spustenia úlohy a zadefinovaný profil kontroly.

Plánovač slúži na plánovanie úloh, ako je napr. aktualizácia programových modulov, kontrola počítača, kontrola súborov spúšťaných po štarte či pravidelné čistenie protokolov. Priamo z hlavného okna Plánovača môžete pridať alebo vymazať úlohu kliknutím na príslušné tlačidlo v dolnej časti okna (tlačidlo Pridanie plánovanej úlohy a Vymazať). Zmazať všetky zmeny a vrátiť zoznam plánovaných úloh späť do predvolených nastavení môžete kliknutím na tlačidlo Predvolené. Kontextové menu, ktoré sa otvorí po kliknutí pravým tlačidlom myši v okne plánovača, umožňuje nasledujúce akcie: zobrazenie detailných informácií o úlohe, okamžité vykonanie úlohy, pridanie novej úlohy, úpravu, resp. odstránenie už existujúcej úlohy. Zaškrtávacím políčkom pri úlohe je úlohu možné vypnúť/zapnúť.

V predvolenom nastavení Plánovača sú dostupné nasledujúce úlohy:

Údržba protokolov

Pravidelná automatická aktualizácia

Automatická aktualizácia po modemovom spojení

Automatická aktualizácia po prihlásení používateľa

Kontrola súborov spúšťaných pri štarte počítača (pri prihlásení používateľa na počítač)

Kontrola súborov spúšťaných pri štarte počítača (po úspešnej aktualizácii detekčného jadra)

Nastavenia existujúcich plánovaných úloh (a to tak predvolených, ako aj vlastných) je možné meniť cez kontextové menu potvrdením voľby Upraviť... alebo výberom príslušného riadku v zozname úloh a kliknutím na tlačidlo Upraviť.

PAGE_SCHEDULER

Pridanie plánovanej úlohy

1.Kliknite na Pridanie plánovanej úlohy v spodnej časti okna.

2.Zadajte názov úlohy.

3.Zvoľte typ úlohy z roletového menu:

Spustenie externej aplikácie – výber aplikácie, ktorá má byť spustená plánovačom.

Údržba protokolovv protokoloch môžu zostávať stopy po vymazaných záznamoch. Táto úloha pravidelne optimalizuje záznamy v protokoloch, čím sa zefektívni a zrýchli práca s nimi.

Kontrola súborov spúšťaných po štartekontroluje súbory, ktoré sa spúšťajú pri štarte alebo prihlásení do systému.

Vytvorenie záznamu o stave počítačavytvára záznam o stave počítača cez nástroj ESET SysInspector, ktorý slúži na zhromažďovanie podrobných informácií o systémových súčastiach (napr. ovládače, aplikácie) a posudzuje úroveň rizika každej súčasti.

Manuálna kontrola počítačavykoná kontrolu diskov, jednotlivých priečinkov a súborov na počítači.

Aktualizácia – zabezpečuje aktualizáciu programových modulov.

 

4.Potvrďte možnosť Zapnutý pre zapnutie úlohy a kliknite na Ďalej pre nastavenie načasovania úlohy:

Raz – úloha sa vykoná iba raz v presne určený deň a čas.

Opakovane – úloha bude vykonávaná opakovane v určenom časovom intervale.

Denne – úloha bude vykonávaná opakovane každý deň v určenom čase.

Týždenne – úloha sa bude vykonávať týždenne vo zvolené dni a v určený čas.

Pri udalosti – úloha sa bude vykonávať pri určitej udalosti.

5.Možnosť Nespúšťať úlohu ak je počítač napájaný z batérie je dobré použiť, ak prenosný počítač nie je zapojený do elektrickej siete a chcete v tomto čase minimalizovať jeho systémové prostriedky. Zadajte čas/dátum alebo interval, v ktorom bude úloha vykonaná, do poľa Vykonanie úlohy. V prípade, že sa naplánovanú úlohu nepodarí spustiť v určenom čase, môžete nastaviť spôsob, akým bude program postupovať:

Vykonať úlohu v najbližšom naplánovanom čase

Vykonať úlohu hneď, ako to bude možné

Vykonať úlohu okamžite, ak čas od posledného vykonania prekročil zadaný interval (pričom interval je možné definovať priamo pri potvrdení tejto voľby v poli Uplynulý čas od posledného spustenia (v hodinách))

Pre zobrazenie prehľadu nastavení úlohy kliknite pravým tlačidlom na myši a z menu vyberte možnosť Zobraziť informácie.

SCHEDULER_FINISH