Protokol o kontrole počítača

Protokol o kontrole počítača vám poskytuje všeobecné informácie o kontrole, ako napríklad:

Čas ukončenia

Celkový čas kontroly

Počet nájdených hrozieb

Počet skontrolovaných objektov

Skontrolované disky, priečinky a súbory

Dátum a čas kontroly

Verzia detekčného jadra