Karanténa

Hlavnou úlohou karantény je bezpečné uchovanie infikovaných súborov. Vo väčšine prípadov môže ísť o súbory, pre ktoré neexistuje liečenie, nie je isté či je bezpečné ich zmazať, prípadne ide o nesprávnu detekciu antivírusovej ochrany produktu ESET Internet Security.

Používateľ môže pridať ľubovoľný súbor do karantény. Môžete tiež manuálne spustiť kontrolu konkrétneho súboru alebo priečinka jeho presunutím (Drag & drop) do vyznačeného priestoru – kliknite na daný súbor alebo priečinok a podržte tlačidlo myši stlačené, následne presuňte kurzor myši do vyznačeného priestoru a uvoľnite prst z tlačidla myši. Aplikácia sa následne presunie do popredia. Je vhodné tak urobiť napríklad v prípade, že súbor nie je detegovaný antivírusovou kontrolou, ale má podozrivé správanie. Súbory z karantény môžu byť zaslané na analýzu do výskumného laboratória spoločnosti ESET.

HLPTOOLS_QUARANTINE_SUBMIT

Súbory uložené v karanténe môžete vidieť v prehľadnej tabuľke, kde sú informácie o dátume a čase pridania súboru do karantény, cesta k pôvodnému umiestneniu súboru, jeho dĺžka v bytoch, dôvod (napr. objekt pridaný používateľom), počet infiltrácii (napr. ak archív obsahoval viac infikovaných súborov).

Pridávanie súborov do karantény

ESET Internet Security pridáva súbory do karantény automaticky pri ich mazaní (pokiaľ používateľ vo varovnom okne nezruší túto možnosť). Ak to však používateľ uzná za vhodné, môže uložiť akýkoľvek podozrivý súbor do karantény manuálne kliknutím na tlačidlo Presunúť do karantény... alebo presunutím súboru myšou do vyznačeného priestoru. Súbor bude následne presunutý do karantény. V takomto prípade súbor nebude odstránený zo svojho pôvodného umiestnenia. Na tento účel môže byť použité aj kontextové menu – kliknite pravým tlačidlom myši v okne Karanténa a z kontextového menu vyberte možnosť Presunúť....

Obnovenie z karantény

Súbory uložené v karanténe je možné vrátiť do ich pôvodného umiestnenia. Slúži na to funkcia Obnoviť, ktorá je takisto prístupná aj z kontextového menu po kliknutí pravým tlačidlom na daný súbor v karanténe. Ak je súbor označený ako Potenciálne nechcená aplikácia, možnosť Obnoviť a vylúčiť z kontroly bude v tomto prípade povolená. Viac o tomto type aplikácie sa môžete dočítať v slovníku pojmov. V kontextovom menu je tiež možnosť Obnoviť do... Táto funkcia umožňuje súbor obnoviť na iné miesto, než to, z ktorého bol pôvodne zmazaný.

Odstránenie objektu z karantény – kliknite pravým tlačidlom na súbor v umiestnený v karanténe a z roletového menu vyberte možnosť Odstrániť alebo stlačte kláves Delete. Môžete označiť a vymazať viac súborov naraz.

note

Poznámka

Ak program omylom uložil do karantény neškodný súbor, po obnovení vylúčte daný súbor z budúcich kontrol a odošlite ho Technickej podpore spoločnosti ESET.

Posielanie súboru z karantény na analýzu

Ak máte v karanténe uložený súbor s podozrivým správaním, môžete ho poslať do spoločnosti ESET na analýzu. Označte daný súbor v karanténe a kliknite naň pravým tlačidlom myši. Pre odoslanie súboru z karantény kliknite pravým tlačidlom na príslušný súbor a z kontextového menu vyberte možnosť Poslať na analýzu.