Sieťové adaptéry

Okno sieťové adaptéry zobrazuje nasledujúce informácie o sieťových adaptéroch vášho počítača:

Druh pripojenia (drôtový, virtuálny, atď.)

Meno sieťového adaptéra

IP a Mac adresu

Pripojenú sieť

IP adresu dôveryhodnej zóny s podsieťou

Aktívny profil