Dočasný zoznam blokovaných IP adries

Ak chcete zobraziť IP adresy, ktoré boli zachytené ako zdroj útokov a pridané na blacklist pre zablokovanie spojenia na určitý čas, prejdite v ESET Internet Security do časti Nastavenia > Ochrana siete > Dočasný zoznam blokovaných IP adries.

Stĺpce

IP adresa – zobrazuje IP adresu, ktorá bola zablokovaná.

Dôvod blokovania – typ útoku, ktorému bolo zabránené (napríklad TCP Port Scanning útok).

Časový limit – zobrazuje čas a dátum, kedy bude adresa vyradená zo zoznamu.

Ovládacie prvky

Odstrániť – kliknite pre odobratie adresy zo zoznamu skôr, ako uplynie časový limit.

Odobrať všetky – kliknite pre odobratie všetkých adries zo zoznamu.

Pridať výnimku – kliknite pre pridanie výnimky do IDS filtrovania firewallu.

PANEL_IP_BLACKLIST