Spustené procesy

Okno spustených procesov zobrazuje spustené programy a procesy na vašom počítači a zabezpečuje pohotovú a neustálu informovanosť spoločnosti ESET o nových infiltráciách. ESET Internet Security poskytuje podrobné informácie o spustených procesoch s cieľom chrániť používateľov vďaka technológii ESET LiveGrid®.

PAGE_CLOUD

Úroveň rizika – vo väčšine prípadov ESET Internet Security pomocou technológie ESET LiveGrid® priradí úroveň rizika objektom (súbory, procesy, kľúče v registri atď.) na základe heuristických pravidiel a kontroly každého objektu na prítomnosť škodlivého kódu. Na základe výsledkov heuristiky sa procesom pridelí stupeň od 1 – V poriadku (zelenou farbou) až po 9 – Riziko (červenou farbou).

Proces – názov aplikácie alebo procesu, ktorý je momentálne spustený na počítači. Pre lepší prehľad o všetkých procesoch použite Správcu úloh (MS Windows). Správcu úloh môžete otvoriť kliknutím pravým tlačidlom myši kdekoľvek na systémovom paneli úloh a vybratím možnosti Spustiť správcu úloh, prípadne pomocou klávesovej skratky Ctrl + Shift + Esc.

note

Poznámka

Aplikácie označené ako V poriadku (zelený) sú bezpečné a budú vyňaté z kontroly. Toto urýchľuje Kontrolu počítača a zlepšuje výkon.

PID – číslo identifikátora procesu môže byť použité ako parameter napr. pri upravovaní priority daného procesu.

Počet používateľov – počet používateľov, ktorí používajú danú aplikáciu. Táto informácia sa získava prostredníctvom technológie ESET LiveGrid®.

Čas objavenia – čas, ktorý ubehol od prvého zachytenia aplikácie technológiou ESET LiveGrid®.

note

Poznámka

Aj v prípade, že je aplikácia označená ako Neznáma (oranžová), nemusí to znamenať, že obsahuje škodlivý kód. Zvyčajne ide o novú aplikáciu. Ak si nie je používateľ istý, či je tomu skutočne tak, má možnosť poslať vzorku na analýzu do výskumného laboratória spoločnosti ESET. Ak sa ukáže, že ide o nebezpečnú aplikáciu, jej detekcia bude pridaná v niektorej najbližšej aktualizácii.

Názov aplikácie – názov aplikácie alebo procesu.

Po kliknutí na jednotlivé aplikácie sa v dolnej časti okna zobrazia nasledovné informácie:

Cesta – umiestnenie aplikácie vo vašom počítači.

Veľkosť – veľkosť súboru v B (bajtoch).

Popis – charakteristika súboru vychádzajúca z popisu daného súboru operačným systémom.

Spoločnosť – názov vydavateľa aplikácie alebo procesu.

Verzia – táto informácia pochádza od vydavateľa aplikácie alebo procesu.

Produkt – názov aplikácie, zvyčajne obchodné meno.

Vytvorené/upravené – dátum a čas vytvorenia (úpravy).

note

Poznámka

Reputáciu môžete skontrolovať aj pri súboroch, ktoré sa nesprávajú ako spustené programy/procesy. V rámci bežného prieskumníka súborov kliknite pravým tlačidlom myši na vybraný súbor a zvoľte možnosť Pokročilé nastavenia > Skontrolovať reputáciu súborov použitím ESET Live Grid.

HLPTOOLS_CLOUD_CHECK