Pridanie alebo úprava vylúčenia

Toto dialógové okno vám umožňuje pridávať alebo upravovať vylúčenia. Z roletového menu Typ si vyberte typ vylúčenia, ktoré chcete pridať či upraviť:

Vylúčiť cestu

Môžete vylúčiť konkrétnu cestu (k súboru alebo k adresáru) v rámci počítača. Požadovanú cestu zvolíte kliknutím na ... v poli Cesta.

DIALOG_EXCLUDE_PATH

Pozrite si príklady formátov vylúčení uvedené nižšie.

Vylúčiť detekciu/hrozbu

Mali by ste zadávať platný názov, pod ktorým ESET zachytil detekciu/hrozbu. Tento názov nájdete v sekcii Protokoly po zvolení možnosti Detekcie z roletového menu Protokoly. Takéto vylúčenie môže byť užitočné napríklad v prípade, že v programe ESET Internet Security dôjde k nesprávnej detekcii vzorky (falošný poplach). Vylúčenie skutočných infiltrácií je však veľmi nebezpečné, zvážte preto vylúčenie len zasiahnutých súborov/adresárov kliknutím na ... v poli Maska cesty a/alebo vylúčenie len na dočasné obdobie. Vylúčenia je možné vytvárať aj pre potenciálne nechcené aplikácie, potenciálne nebezpečné aplikácie a podozrivé aplikácie.

DIALOG_EXCLUDE_THREAT

Pozrite si príklad vylúčenia hrozby uvedený nižšie.

Vylúčiť hash

Môžete vylúčiť súbor na základe konkrétneho hashu (SHA1) bez ohľadu na typ súboru, umiestnenie, názov alebo súborovú príponu.

DIALOG_EXCLUDE_HASH

 


Pri vylúčení súborov z kontroly môžu byť použité zástupné znaky pre pokrytie skupiny súborov. Otáznik (?) slúži na nahradenie jedného ľubovoľného znaku a hviezdička (*) nahrádza ľubovoľný reťazec v dĺžke 0 až niekoľko znakov.

example

Formát vylúčenia

Ak chceme vylúčiť vo zvolenom adresári všetky súbory, zadáme cestu k adresáru a použijeme masku *.*

Pre vylúčenie celého disku vrátane všetkých súborov a podadresárov môžeme použiť masku D:\*

V prípade vylúčenia všetkých .doc súborov použijeme masku *.doc

Ak má názov spustiteľného súboru určitý počet znakov a my vieme s istotou len začiatočný znak (napr. „D“), použijeme nasledujúci formát:
D????.exe (otázniky zastupujú chýbajúce/neznáme znaky)

example

Systémové premenné vo vylúčeniach

Pri vytváraní vylúčení z kontroly môžete použiť aj systémové premenné ako %PROGRAMFILES%.

Ak chcete vylúčiť celý priečinok Program Files pomocou príslušnej systémovej premennej, použite pri vytváraní vylúčenia cestu %PROGRAMFILES%\ (nezabudnite na spätnú lomku na konci).

Pre vylúčenie všetkých súborov v konkrétnom podadresári v rámci %HOMEDRIVE% použite cestu %HOMEDRIVE%\Vyluceny_podadresar\*.*.

hmtoggle_plus0 Rozbaliť zoznam podporovaných systémových premenných

example

Vylúčenia s využitím znaku hviezdičky

Niekoľko ďalších vylúčení pomocou zástupného znaku hviezdičky:

C:\Tools – bude automaticky skonvertované na C:\Tools\*.*
C:\Tools\*.dat – budú vylúčené súbory .dat v priečinku Tools
C:\Tools\sg.dat – bude vylúčený tento konkrétny súbor v danom umiestnení

Ak si vyberiete ako typ vylúčenia možnosť Vylúčiť cestu, dôrazne vám odporúčame nepoužívať uprostred zadávanej cesty zástupné znaky (napríklad C:\Tools\*\Data\file.dat), ak to nie je nevyhnutné z pohľadu vašej systémovej infraštruktúry. Prečítajte si náš článok Databázy znalostí, kde nájdete podrobnejšie informácie.

Ak si vyberiete možnosť Vylúčiť detekciu alebo Vylúčiť hrozbu, neplatia žiadne obmedzenia pre používanie zástupných znakov uprostred zadávanej cesty.

example

Poradie vylúčení

Nie je možné nastaviť či meniť prioritu vylúčení pomocou šípok alebo tlačidiel pre zmenu poradia nahor/nadol(ako napr. v prípade pravidiel firewallu, ktoré sú uplatňované smerom zhora nadol).

Keď sa pri kontrole uplatní prvé zodpovedajúce pravidlo, ďalšie pravidlo nebude vyhodnocované.

Čím menej pravidiel, tým lepší výkon kontroly.

Vyhnite sa vytváraniu súbežných pravidiel.

example

Vylúčenia hrozieb

Ak chcete z kontroly vylúčiť hrozbu, zadajte platný názov danej detekcie v nasledujúcom formáte:

Win32/Adware.Optmedia

Ak vytvárate vylúčenie detekcie z okna upozornenia, ktoré zobrazil program ESET Internet Security, môžete použiť aj nasledujúci formát:

@NAME=Win32/Adware.Optmedia@TYPE=ApplicUnwnt
@NAME=Win32/TrojanDownloader.Delf.QQI@TYPE=Trojan
@NAME=Win32/Bagle.D@TYPE=worm