Pridanie a úprava položiek v blackliste, whiteliste a zozname výnimiek

Toto okno vám umožňuje pridať alebo upraviť položky vo whiteliste alebo blackliste.

E-mailová adresa – e-mailová adresa, ktorá má byť pridaná/upravená.

Meno – pomenovanie položky.

Celá doména – pri zapnutí tejto možnosti bude položka platná pre celú doménu (teda nielen pre adresu zadanú v E-mailovej adrese, napríklad pre všetky adresy domény adresa.sk).

Domény nižších úrovní – Ak sa emailová adresa skladá aj z domén nižších úrovní, je možné označením tejto voľby zaradiť takéto adresy do zoznamu (všetky subdomény domény, napr. adresa.sk je doména a moja.adresa.sk je subdoména).