Vytvorenie nového zoznamu URL adries

Táto sekcia vám umožňuje definovať zoznamy URL adries/masiek, ktoré budú blokované, povolené alebo vylúčené z kontroly.

Pri vytváraní nového zoznamu je možné nastaviť nasledujúce možnosti:

Typ zoznamu adries - K dispozícií sú tri typy zoznamov:

Zoznam adries vylúčených z kontroly - Adresy v tomto zozname budú zobrazené bez akejkoľvek kontroly na škodlivý kód.

Zoznam blokovaných adries- Na adresy v tomto zozname nebude povolený prístup.

Zoznam povolených adries - Pokiaľ je aktívna voľba Povoliť prístup iba na HTTP adresy zaradené do zoznamov povolených adries, zoznamov blokovaných adries bude obsahovať * (takže všetko), používateľovi bude umožnený prístup iba na adresy v tomto zozname. Adresy v tomto zozname budú povolené aj keď sú zhodné so zoznamom blokovaných adries.

Meno zoznamu – Názov nového zoznamu. Toto pole bude neprístupné, ak meníte nastavenia predvoleného zoznamu.

Popis zoznamu – Detailné informácie k novovytváranému zoznamu (nepovinné). Toto pole bude neprístupné, ak meníte nastavenia predvoleného zoznamu.

Pre aktivovanie zoznamu kliknite na možnosť Zoznam je aktívny. Pri aplikovaní adresy zo zoznamu je možné nastaviť upozornenie o tejto udalosti prostredníctvom voľby Upozorniť pri aplikovaní adresy zo zoznamu. Pri prístupe na blokovanú alebo povolenú stránku zo zoznamu sa zobrazí oznámenie na ploche. Oznámenie bude obsahovať meno zoznamu, v ktorom sa stránka nachádza.

Ovládacie prvky

Pridať – pridanie novej URL adresy do zoznamu (na pridanie viacerých adries použite oddeľovač).

Upraviť – úprava už existujúcej adresy v zozname. Táto možnosť je dostupná len pre adresy pridané pomocou tlačidla Pridať.

Odstrániť – odstránenie adries zo zoznamu. Táto možnosť je dostupná len pre adresy pridané pomocou tlačidla Pridať.

Importovať – import textového súboru s URL adresami (formát súboru *.txt – jedna adresa v riadku a kódovanie UTF-8).