Šifrovaná sieťová komunikácia

Ak je počítač nastavený na kontrolu protokolu SSL, môže sa pri pokuse o šifrovanú komunikáciu zobraziť výstražné okno s možnosťami výberu akcie, ktorá sa ma vykonať v prípade, že ide o šifrovanú komunikáciu (použitý je neznámy certifikát).

Dialógové okno obsahuje nasledujúce informácie:

názov aplikácie, ktorá iniciovala komunikáciu,

názov použitého certifikátu,

akcia, ktorá má byť vykonaná – či má byť šifrovaná komunikácia kontrolovaná a či má byť daná akcia zapamätaná pre aplikáciu/certifikát.

Certifikát je považovaný za nedôveryhodný, ak sa certifikát alebo jeho vydavateľ nenachádza v systémovom úložisku certifikátov (TRCA).