Základné

Zapnúť ochranu prístupu na web – ak je táto možnosť vypnutá, Ochrana prístupu na web a Anti-Phishing ochrana nebudú fungovať.

Zapnúť rozšírenú kontrolu skriptov prehliadača – ak je táto možnosť zapnutá, všetky programy využívajúce JavaScript, ktoré sú spúšťané webovými prehliadačmi, budú skontrolované antivírusom.

note

Poznámka

Dôrazne odporúčame ponechať Ochranu prístupu na web zapnutú.