Ochrana prístupu na web

Internetové pripojenie patrí do štandardnej výbavy osobných počítačov. Zároveň sa stalo aj hlavným médiom prenosu škodlivého softvéru. Ochrana prístupu na web spočíva hlavne v monitorovaní komunikácie prehliadačov internetových stránok so servermi, ktorá prebieha podľa pravidiel protokolu HTTP a HTTPS.

Prístup na webové stránky, ktoré sú známe ich nebezpečným obsahom, je vždy blokovaný skôr, ako je obsah stiahnutý. Všetky ostatné webové stránky sú kontrolované technológiou ThreatSense pri ich načítaní a ak obsahujú škodlivý obsah, sú zablokované. Ochrana prístupu na web obsahuje dve ochranné vrstvy, blokovanie podľa zoznamu a blokovanie podľa obsahu.

Odporúčame zapnúť Ochranu prístupu na web pre zabezpečenie ochrany pred internetovými hrozbami. Nastavenia webovej ochrany sú prístupné z hlavného okna ESET Internet Security v sekcii Nastavenia > Ochrana internetu > Ochrana prístupu na web.

WEB_BLOCKED

V sekcii Rozšírené nastavenia (F5) > Web a e-mail > Ochrana prístupu na web sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

Webové protokoly – Umožňujú kontrolu na štandardných protokoloch Webových prehliadačov.

Manažment URL adries – Vo svojich nastaveniach dovoľuje definovať zoznamy adries, ktoré budú blokované, povolené, alebo vylúčené z kontroly.

ThreatSense parametre – Detailnejšie nastavenia kontroly, ako napr. typy súborov, ktoré si želáte kontrolovať (maily, archívy, atď.), metódy detekcie pre Ochranu prístupu na web.