Aktualizácia programových komponentov

V sekcii Aktualizácia programových komponentov sa nachádzajú nastavenia súvisiace s aktualizáciou programových komponentov. Program vám umožňuje prednastaviť želané správanie v prípade, že je k dispozícii nová verzia programových komponentov.

Aktualizácia programových komponentov (PCU) prináša do programu nové funkcie alebo upravuje už existujúce z predchádzajúcich verzií. Môže prebiehať automaticky bez zásahu používateľa alebo s informovaním a výzvou na jej potvrdenie od používateľa. Inštalácia nových programových komponentov zvyčajne vyžaduje reštart počítača.

Aktualizácia aplikácie – ak je táto možnosť povolená, každý komponent programu bude aktualizovaný automaticky a v tichosti bez plnej inovácie produktu.