Režim aktualizácie

V sekcii Režim aktualizácie sa nachádzajú nastavenia súvisiace s pravidelnými aktualizáciami programu. Umožňujú vám nastaviť želané správanie programu v prípade, že je k dispozícii nová verzia programových komponentov alebo detekčného jadra.

Aktualizácia programových komponentov (PCU) prináša do programu nové funkcie alebo upravuje už existujúce funkcie z predchádzajúcich verzií a je súčasťou pravidelných aktualizácií (detekčného jadra) prebiehajúcich v programe. Inštalácia nových programových komponentov zvyčajne vyžaduje reštart počítača.
 
K dispozícii sú nasledujúce nastavenia:

Aktualizácia aplikácie – ak je táto možnosť povolená, každý komponent programu bude aktualizovaný automaticky a v tichosti bez plnej inovácie produktu.

Povoliť manuálnu aktualizáciu programových komponentov – predvolene je táto možnosť vypnutá. Ak je táto možnosť povolená a k dispozícii je novšia verzia programu ESET Internet Security, môžete skontrolovať dostupnosť aktualizácií v časti Aktualizácia a nainštalovať novšiu verziu.

Upozorniť pred sťahovaním aktualizácií – ak je táto možnosť povolená, budete upozornený na dostupnosť novej aktualizácie pred jej stiahnutím a zároveň budete vyzvaný na potvrdenie inštalácie danej aktualizácie.

Upozorniť, ak veľkosť aktualizácie presiahne (kB) – v prípade, že bude sťahovaný aktualizačný súbor väčší ako definovaná veľkosť, bude zobrazené upozornenie a zároveň budete vyzvaný na potvrdenie inštalácie akýchkoľvek dostupných aktualizácií pred tým, ako budú nainštalované.