Antispamová ochrana

V súčasnosti sa medzi najväčšie problémy e-mailovej komunikácie radí nevyžiadaná pošta – spam. Spam tvorí až 80% celkovej e-mailovej komunikácie. Antispamová ochrana slúži na ochranu pred týmto problémom. Obsahuje kombináciu viacerých účinných princípov zabezpečujúcich dokonalé filtrovanie nevyžiadanej pošty.

CONFIG_SMON

Základnou metódou rozpoznávania nevyžiadanej pošty je schopnosť jej rozpoznania na základe vopred definovaných dôveryhodných a spamových adries. Medzi dôveryhodné adresy (whitelist) sú automaticky zaradené všetky adresy z adresára e-mailového klienta a zoznam adries sa ďalej rozširuje o adresy označené používateľom.

Hlavným princípom je rozpoznávanie spamu na základe vlastností emailových správ. Prijatá správa je preverená podľa základných pravidiel (vzorky správ, štatistická heuristika, rozpoznávacie algoritmy a ďalšie unikátne metódy) a podľa výsledku sa určí, či ide o spam, alebo nie.

Automatický štart antispamovej ochrany e-mailových klientov – ak je táto možnosť povolená, antispamová ochrana sa bude automaticky spúšťať pri štarte počítača.

Povoliť rozšírenú antispamovú kontrolu – zvýši možnosti antispamu a prináša lepšie výsledky, keďže budú pravidelne sťahované dodatočné antispamové dáta.

Antispamová ochrana produktu ESET Internet Security povoľuje nastaviť rôzne parametre pre prácu so zoznamami adries. Sú dostupné nasledujúce nastavenia:

Práca so správami

Pridávať text do predmetu e-mailu – umožňuje pridať vlastný text do predmetu e-mailovej správy klasifikovanej ako spam. Prednastavený text je [SPAM]).

Presúvať správy do spamového priečinka – ak je táto možnosť zapnutá, spamové správy budú presunuté do predvoleného priečinka pre nevyžiadanú poštu a správy preklasifikované ako „nie spam“ budú presunuté do priečinka prijatých správ. Keď na e-mailovú správu kliknete pravým tlačidlom myši a z kontextového menu označíte možnosť ESET Internet Security, zobrazia sa vám dostupné možnosti pre danú správu.

Použiť priečinok – spam sa bude presúvať do priečinka zadefinovaného používateľom.

SPAM správy označovať ako prečítané – zapne označovanie spamových správ ako prečítané, čím vám umožní koncentrovať vašu pozornosť na legitímne neprečítané správy.

Preklasifikované správy označovať ako neprečítané – správy pôvodne označené ako spam, no neskôr prehodnotené a označené ako legitímne, sa zobrazia ako neprečítané správy.

Zápis hodnotenia antispamovej ochrany do protokolu Antispamové jadro ESET Internet Security priraďuje každej skontrolovanej správe skóre. Správa bude zaznamenaná v antispam protokole (ESET Internet Security > Nástroje > Protokoly > Antispamová ochrana).

Žiadne hodnotenie antispamovej kontroly nebude do protokolu zaznamenané.

Preklasifikované a označené ako SPAM – zvoľte túto možnosť, ak si želáte zapisovať do protokolu spamové hodnotenie pre správy označené ako SPAM.

Všetko – všetky správy budú mať zaznamenané spamové hodnotenie.

note

Poznámka

Po kliknutí na správu v priečinku nevyžiadanej pošty môžete vybrať možnosť Reklasifikovať vybrané správy ako NIE SPAM a správa bude presunutá do priečinka prijaté správy. Po kliknutí na správu v priečinku prijaté správy môžete vybrať možnosť Reklasifikovať označené správy ako SPAM a správa bude presunutá do priečinka nevyžiadanej pošty. Môžete označiť viacero správ a vykonať akciu pre všetky správy naraz.

note

Poznámka

ESET Internet Security podporuje antispamovú ochranu pre Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail a Windows Live Mail.