Vymeniteľné médiá

ESET Internet Security poskytuje automatickú kontrolu vymeniteľných médií (CD/DVD/USB/...). Tento modul vám umožňuje skontrolovať vložené médium. Toto môže byť užitočné v prípade, že chce správca zabrániť používateľom vložiť do počítača vymeniteľné médium s nevyžiadaným obsahom.

Vykonať akciu po vložení vymeniteľného média – vyberte predvolenú akciu, ktorá bude vykonaná po pripojení vymeniteľného média do počítača (CD/DVD/USB). Ak je označená možnosť Zobraziť možnosti kontroly, zobrazí sa oznámenie, v ktorom je možné zvoliť požadovanú akciu:

Nekontrolovať – žiadna akcia sa nevykoná a okno Rozpoznané nové zariadenie sa zatvorí.

Automaticky skontrolovať zariadenie – spustí sa kontrola vloženého zariadenia.

Zobraziť možnosti kontroly – zobrazia sa nastavenia kontroly vymeniteľných médií.

Po pripojení vymeniteľného média do počítača sa zobrazí nasledujúce okno:

AMON

Kontrolovať teraz — spustí sa kontrola vymeniteľného média.

Kontrolovať neskôr — kontrola vymeniteľného média bude odložená.

Nastavenia — otvorí sa okno s Rozšírenými nastaveniami.

Vždy použiť zvolenú voľbu — ak vyberiete túto možnosť, rovnaká akcia bude vykonaná pri ďalšom pripojení vymeniteľného média do počítača.

ESET Internet Security obsahuje tiež funkciu Správa zariadení, ktorá vám umožňuje vytvárať pravidlá pre používanie externých zariadení. Viac informácií nájdete v kapitole Správa zariadení.