Vylúčenia procesov

Funkcia Vylúčenia procesov vám umožňuje vylúčiť procesy aplikácií z Rezidentnej ochrany súborového systému. Na zvýšenie rýchlosti zálohovania a vylepšenie integrity procesov a dostupnosti služieb sa počas zálohovania používajú niektoré techniky, ktoré sú v konflikte s antimalvérovou ochranou súborového systému. Jediným efektívnym riešením je deaktivácia antimalvérového softvéru. Vylúčením konkrétneho procesu (napr. procesu zálohovacieho riešenia) budú všetky jeho operácie so súbormi ignorované a považované za bezpečné, čím sa minimalizuje interferencia s procesom zálohovania. Pri vytváraní vylúčení odporúčame byť opatrný – zálohovací nástroj, ktorý bol vylúčený, môže pristupovať k infikovaným súborom bez toho, aby sa spustilo upozornenie, čo je dôvod, prečo sú rozšírené povolenia povolené iba v module rezidentnej ochrany.

note

Poznámka

Je potrebné rozlišovať prípony súborov vylúčené z kontroly, HIPS vylúčenia a vylúčenia súborov/priečinkov.

Vylúčenia procesov pomáhajú minimalizovať riziko potenciálnych konfliktov a zvýšiť výkon vylúčených aplikácií, čo má pozitívny vplyv na celkový výkon a stabilitu operačného systému. Vylúčenie procesu/aplikácie je vylúčenie príslušného spustiteľného súboru (.exe).

Spustiteľné súbory môžete pridať do zoznamu vylúčených procesov cez Rozšírené nastavenia (F5) > Detekčné jadro > Vylúčenia procesov.

Táto funkcia bola navrhnutá tak, aby vylúčila z kontroly zálohovacie nástroje. Vylúčenie procesu zálohovacieho nástroja z kontroly nielen zabezpečuje stabilitu systému, ale taktiež nemá negatívny vplyv na rýchlosť zálohy, keďže počas spustenia zálohy nedochádza k jej spomaľovaniu.

example

Príklad

Kliknite na Upraviť pre otvorenie okna Vylúčenia procesov, kde môžete Pridať vylúčenia a vyhľadať spustiteľný súbor (napr. Backup-tool.exe), ktorý bude vylúčený z kontroly.
Hneď ako pridáte .exe súbor do vylúčení, aktivita príslušného procesu prestane byť monitorovaná programom ESET Internet Security a nebudú kontrolované žiadne operácie so súbormi, ktoré tento proces vykoná.

important

Dôležité

Ak pri výbere spustiteľného súboru nepoužijete funkciu určenú na prehľadávanie, budete musieť k danému súboru manuálne zadať úplnú cestu. V opačnom prípade vylúčenie nebude fungovať správne a HIPS môže hlásiť chyby.

Existujúce vylúčené procesy môžete upravovať alebo ich odstrániť z vylúčení.

note

Poznámka

Ochrana prístupu na web neberie takéto vylúčenie do úvahy, preto v prípade, že vylúčite z kontroly spustiteľný súbor vášho webového prehliadača, stiahnuté súbory budú aj naďalej kontrolované. Vďaka tomu je stále možné zachytiť infiltrácie. Tento scenár slúži len ako príklad a neodporúčame vytvárať vylúčenia pre webové prehliadače.