Integrácia s e-mailovými klientmi

Integrácia ESET Internet Security a e-mailových klientov zlepšuje aktívnu ochranu pred škodlivým kódom v e-mailových správach. V prípade, ak je daný e-mailový klient podporovaný, je vhodné povoliť jeho integráciu s ESET Internet Security. Pri integrácii prichádza priamo k vloženiu panela nástrojov ESET Internet Security do e-mailového klienta, čo prispieva k efektívnejšej ochrane e-mailových správ. Nastavenia integrácie sú dostupné cez Nastavenia > Rozšírené nastavenia > Web a e-mail > Ochrana e-mailových klientov > E-mailové klienty.

V tomto okne je možné aktivovať integráciu s podporovanými e-mailovými klientmi, ktorými v súčasnej verzii sú: Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail a Mozilla Thunderbird. Kompletný zoznam podporovaných e-mailových klientov a ich verzií nájdete v nasledujúcom článku databázy znalostí ESET.

Možnosť Vypnúť kontrolu pri zmene obsahu priečinkov s doručenou poštou odporúčame použiť v prípade, ak pozorujete spomalenie pri práci s e-mailovým klientom. Uvedená situácia môže nastať napríklad v prípade prijímania správ z úložiska správ prostredníctvom Kerio Outlook Connector Store.

V prípade neoznačenia integrácie bude e-mailová komunikácia chránená modulom ochrany e-mailových klientov (POP3, IMAP).