Filtrovanie protokolov

Antivírusová ochrana aplikačných protokolov je vykonávaná prostredníctvom skenovacieho jadra ThreatSense, v ktorom sú sústredené všetky pokročilé metódy detekcie škodlivého softvéru (malvéru). Kontrola pracuje nezávisle od používaného internetového prehliadača alebo e-mailového klienta. Meniť nastavenie SSL/TLS je možné v sekcii Web a e-mail > (SSL/TLS).

Zapnúť kontrolu obsahu aplikačných protokolov – zapne/vypne filtrovanie protokolov. Moduly ESET Internet Security (Ochrana prístupu na web, Ochrana e-mailových klientov, Anti-Phishing ochrana, Webová kontrola) sú závislé na tomto nastavení a vypnutím filtrovania protokolov nebudú funkčné.

Vylúčené aplikácie – umožňuje vylúčenie aplikácie z filtrovania protokolov. Odporúčame použiť v prípade, že filtrovanie protokolov obmedzuje spojenie.

Vylúčené IP adresy – umožňuje vylúčenie IP adresy z filtrovania protokolov. Odporúčame použiť v prípade, že filtrovanie protokolov obmedzuje spojenie.