Webové protokoly

Štandardne je ESET Internet Security nakonfigurovaný na monitorovanie protokolov používaných vo väčšine internetových prehliadačov.

Nastavenia kontroly HTTP

V operačnom systéme Windows Vista a novších verziách je komunikácia cez HTTP protokol vždy kontrolovaná na všetkých portoch pre všetky aplikácie. V operačnom systéme Windows XP môžete zmeniť Porty používané protokolom HTTP v okne Rozšírené nastavenia (F5) > Web a e-mail > Ochrana prístupu na web > Webové protokoly. Komunikácia pomocou HTTP protokolu je kontrolovaná na špecifikovaných portoch pre všetky aplikácie a na všetkých portoch pre aplikácie označené ako Webové a e-mailové klienty.

Nastavenia kontroly HTTP

ESET Internet Security podporuje kontrolu HTTPS komunikácie. Pri tejto komunikácií sú prenášané údaje medzi serverom a klientom zašifrované. ESET Internet Security kontroluje aj komunikáciu šifrovanú pomocou protokolov SSL (Secure Socket Layer), a TLS (Transport Layer Security). Kontrolované sú len Porty používané HTTPS protokolom, pričom nezáleží na operačnom systéme.

Šifrovaná komunikácia je predvolene kontrolovaná. Pre zobrazenie nastavení kontroly prejdite do časti SSL / TLS v Rozšírených nastaveniach. Kliknite na Web a e-mail > SSL/TLS a aktivujte možnosť Povoliť filtrovanie SSL/TLS protokolov.