Profily priradené k sieťovým adaptérom

Zmenou profilu sa dá rýchlo zmeniť správanie firewallu. Pre každý profil je možné nastaviť vlastné pravidlá. Všetky sieťové adaptéry v počítači sú automaticky pridané do zoznamu Sieťové adaptéry.

Stĺpce

Názov – názov sieťového adaptéra.

Predvolený firewall profil – profil, do ktorého sa firewall prepne pri pripojení na sieť, ktorá nemá nastavený vlastný profil, prípadne ak je sieťový adaptér nakonfigurovaný tak, aby nepoužíval profil siete.

Uprednostniť profil siete – ak je možnosť Uprednostniť profil firewallu pripojenej siete zapnutá, sieťový adaptér prednostne použije profil firewallu priradený k pripojenej sieti.

Ovládacie prvky

Pridaťumožňuje vytvoriť nový sieťový adaptér.

Upraviťumožňuje zmeniť existujúci sieťový adaptér.

Odstrániť – vyberte sieťový adaptér a kliknite na Odstrániť pre odstránenie položky zo zoznamu.

OK/Zrušiť kliknite na OK pre uloženie zmien alebo na Zrušiť, ak zmeny uložiť nechcete.