Webové a e-mailové klienty

note

Poznámka

Od systémov Windows Vista so Service Pack 1 a Windows server 2008 sa používa odlišný spôsob kontroly sieťovej komunikácie (je využitá nová architektúra Windows Filtering Platform – WFP). Keďže technológia WFP používa špeciálne techniky monitorovania, nie je sekcia Webové a e-mailové klienty dostupná.

Bezpečnosť pri prezeraní web stránok je vzhľadom na veľké množstvo škodlivého kódu dôležitou súčasťou ochrany osobného počítača. Zraniteľnosti prehliadačov a rôzne klamlivé odkazy dokážu zaviesť škodlivý kód do systému bez vedomia používateľa. Z tohto dôvodu je v ESET Internet Security venovaná pozornosť internetovým prehliadačom. Každá aplikácia, ktorá pristupuje k sieti, môže byť označená ako Internetový prehliadač. Zaškrtávacie políčko môže mať dva stavy:

Neoznačenékomunikácia tejto aplikácie so sieťou je filtrovaná iba podľa portov.

Označené – komunikácia tejto aplikácie so sieťou je filtrovaná vždy (aj keď je nastavený iný port).