Nastavenia ochrany e-mailových klientov

Modul ochrany e-mailových klientov podporuje nasledujúcich klientov: Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail. E-mailová ochrana funguje v rámci týchto klientov prostredníctvom doplnku (pluginu). Hlavnou výhodou je nezávislosť od použitého protokolu. V prípade šifrovanej komunikácie program takto od e-mailového klienta dostáva na kontrolu už dešifrované správy.