E-mailové protokoly

IMAP a POP3 sú najrozšírenejší protokoly slúžiace na príjem e-mailovej komunikácie prostredníctvom e-mailového klienta. IMAP (Internet Message Access Protocol) je ďalší internetový protokol pre prijímanie e-mailových správ. IMAP má v porovnaní s POP3 zopár výhod, ako napríklad možnosť viacerých klientov pripojiť sa na tú istú poštovú schránku a zachovávanie informácie o stave správy (napríklad, či správa bola alebo nebola prečítaná, či bolo na správu odpovedané, alebo či bola vymazaná). ESET Internet Security zabezpečuje ochranu tohto protokolu nezávisle od používaného klienta.

Modul zabezpečujúci kontrolu sa zavádza pri štarte operačného systému a počas celej doby je zavedený v pamäti. Kontrola IMAP protokolu je vykonaná automaticky, bez potreby zmeny konfigurácie e-mailového klienta. Štandardne je kontrolovaná komunikácia na porte 143 a v prípade potreby je možné pridať aj iný používaný port. Čísla portov sa oddeľujú čiarkou.

Konfiguráciu kontroly protokolov IMAP/IMAPS a POP3/POP3S môžete meniť v Rozšírených nastaveniach programu. Pre prístup k tejto konfigurácii prejdite do sekcie Web a e-mail > Ochrana e-mailových klientov > E-mailové protokoly.

Zapnúť e-mailovú ochranu prostredníctvom filtrovania protokolov – táto funkcia umožňuje kontrolu e-mailových protokolov.

Na operačnom systéme Windows Vista a v novších verziách sú IMAP a POP3 protokoly automaticky detegované a kontrolované na všetkých portoch. Na operačnom systéme Windows XP sú kontrolované iba Porty používané IMAP/POP3 protokolmi, avšak všetky porty sú kontrolované na aplikácie označené ako webové a e-mailové klienty.

ESET Internet Security podporuje aj kontrolu IMAPS a POP3S. Pri týchto protokoloch sú prenášané údaje medzi serverom a klientom zašifrované. ESET Internet Security kontroluje komunikáciu využívajúcu protokol SSL (Secure Socket Layer) a TLS (Transport Layer Security). Program bude kontrolovať komunikáciu len na portoch definovaných v časti Porty používané IMAP/POP3 protokolmi, pričom nezáleží na operačnom systéme.

Šifrovaná komunikácia je predvolene kontrolovaná. Pre zobrazenie nastavení kontroly prejdite do časti SSL / TLS v Rozšírených nastaveniach. Kliknite na Web a e-mail > SSL/TLS a aktivujte možnosť Povoliť filtrovanie SSL/TLS protokolov.

CONFIG_EPFW_SCAN_IMAP