Ochrana e-mailových klientov

Integrácia ESET Internet Security a e-mailových klientov zlepšuje aktívnu ochranu pred škodlivým kódom v e‑mailových správach. V prípade, že je daný e-mailový klient podporovaný, je vhodné povoliť jeho integráciu s ESET Internet Security. Pri integrácii dochádza priamo k vloženiu panela nástrojov ESET Internet Security do e-mailového klienta (okrem novších verzií Windows Live Mail), čo prispieva k efektívnejšej kontrole e-mailových správ. Nastavenia integrácie nájdete v Rozšírené nastavenia (F5) > Web a e-mail > Ochrana e-mailových klientov > E-mailové klienty.

Integrácia s e-mailovými klientmi

V tomto okne je možné aktivovať integráciu s podporovanými e-mailovými klientmi, ktorými v súčasnej verzii sú: Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail. E-mailová ochrana funguje v rámci týchto klientov prostredníctvom doplnku. Hlavnou výhodou je nezávislosť od použitého protokolu. V prípade šifrovanej komunikácie program takto od e-mailového klienta dostáva na kontrolu už dešifrované správy. Kompletný zoznam podporovaných e-mailových klientov a ich verzií nájdete v nasledujúcom článku databázy znalostí spoločnosti ESET.

V prípade neoznačenia integrácie bude e-mailová komunikácia chránená modulom ochrany e-mailových klientov (POP3, IMAP).

Možnosť Vypnúť kontrolu pri zmene obsahu priečinkov s doručenou poštou odporúčame použiť v prípade, ak pozorujete spomalenie pri práci s Microsoft Outlook. Uvedená situácia môže nastať napríklad v prípade prijímania e-mailových správ z úložiska správ prostredníctvom Kerio Outlook Connector.

Vykonávať kontrolu týchto správ:

Zapnúť e-mailovú ochranu prostredníctvom pluginov klienta – ak je ochrana e-mailových klientov prostredníctvom pluginov klienta zakázaná, ochrana e-mailových klientov prostredníctvom protokolov filtrovania je stále povolená.

Prijaté e-maily – zapnutie/vypnutie kontroly prijatých správ.

Odoslané správy – zapnutie/vypnutie kontroly odosielaných správ.

Čítané správy – zapnutie/vypnutie kontroly čítaných správ.

S infikovanými správami vykonať nasledujúcu akciu:

Žiadna akcia – ak je táto možnosť povolená, program nájde e-mailové správy s infikovanými prílohami, no nevykoná s nimi žiadnu akciu.

Vymazať správu – program upozorní používateľa na infikované prílohy a odstráni celú e-mailovú správu.

Presunúť e-mail do priečinka vymazaných správ – program bude automaticky presúvať infikované správy do priečinka Vymazané správy.

Presunúť e-mail do priečinka (predvolená akcia) – program bude automaticky presúvať infikované správy do zadaného priečinka.

Priečinok – priečinok, do ktorého bude program presúvať správy, v ktorých boli zachytené infiltrácie.

Opakovať kontrolu po aktualizácii – zapnutie/vypnutie opätovnej kontroly e-mailových správ po aktualizácii detekčného jadra.

Zohľadniť výsledky kontroly iných modulov – zohľadnenie výsledku kontroly vykonanej iným modulom ochrany (kontrolou protokolov POP3, IMAP).

note

Poznámka

Odporúčame, aby ste povolili možnosť Zapnúť e-mailovú ochranu prostredníctvom pluginov klienta a Zapnúť e-mailovú ochranu prostredníctvom filtrovania protokolov. Tieto nastavenia sú dostupné cez Rozšírené nastavenia (F5) > Web a e-mail > Ochrana e-mailových klientov > E-mailové protokoly.