Potvrdzujúce správy

Potvrdzujúce správy sa zobrazujú v programe ESET Internet Security pred vykonaním akcií. Môžete označiť začiarkavacie políčka vedľa jednotlivých potvrdzovacích správ, ak chcete ich zobrazovanie povoliť, alebo ak ich zobrazovanie chcete naopak zakázať, zrušte ich označenie.