Diagnostika

Diagnostika poskytuje výpisy zlyhaní ESET procesov (napr. ekrn). Ak zlyhá aplikácia, vygeneruje sa výpis. Toto môže pomôcť vývojárom pri ladení a oprave rôznych problémov s ESET Internet Security.

Kliknite na roletové menu vedľa položky Typ výpisu a vyberte jednu z troch dostupných možností:

Pre vypnutie výpisov označte možnosť Vypnúť.

Skrátený(predvolené) – zaznamená menší súbor užitočných informácií, ktoré môžu pomôcť identifikovať príčinu nečakaného zastavenia aplikácie. Tento druh výpisu môže byť užitočný, keď je obmedzený priestor na disku, avšak kvôli obmedzenému množstvu zahrnutých informácií nemusia byť analýzou tohto výpisu objavené chyby, ktoré neboli priamo spôsobené procesom bežiacim v čase problému.

Úplný – zaznamená celý obsah systémovej pamäte, keď sa aplikácia nečakane zastaví. Kompletný výpis z pamäte môže obsahovať dáta procesov, ktoré bežali v čase, keď bol výpis zozbieraný.

Cieľový adresár – adresár, do ktorého sa pri zlyhaní vygeneruje výpis.

Otvoriť diagnostický priečinok – pre otvorenie cieľového adresára v novom okne nástroja Windows Prieskumník kliknite na Otvoriť.

Vytvoriť diagnostický výpis – kliknite na tlačidlo Vytvoriť pre vytvorenie diagnostických súborov výpisu v Cieľovom adresári.

Rozšírené protokoly

Zapnúť rozšírené protokoly Antispamového jadra – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti, ktoré sa vyskytnú počas antispamovej kontroly. Toto môže pomôcť vývojárom diagnostikovať a opraviť problémy súvisiace s ESET Antispamovým jadrom.

Zapnúť rozšírené protokoly jadra Anti-Theft – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti modulu Anti-Theft pre umožnenie diagnostiky a riešenia problémov.

Zapnúť rozšírené protokoly správy zariadení – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti modulu Správa zariadení. Toto môže pomôcť vývojárom diagnostikovať a opraviť problémy súvisiace so Správou zariadení.

Zapnúť rozšírené protokoly jadra – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti, ku ktorým dochádza v ESET Jadre (ekrn) (dostupné vo verzii 12.2 a novších).

Zapnúť rozšírené protokoly licencovania – umožňuje zaznamenávať všetku komunikáciu produktu s aktivačnými servermi alebo ESET License Manager servermi spoločnosti ESET.

Zapnúť rozšírené protokoly ochrany siete – umožňuje zaznamenávať všetky sieťové dáta prechádzajúce firewallom v PCAP formáte. Toto môže pomôcť vývojárom diagnostikovať a opraviť problémy týkajúce sa firewallu.

Zapnúť rozšírené protokoly operačného systému – budú zozbierané dodatočné informácie o operačnom systéme, ako sú spustené procesy, aktivita procesora a operácie disku. Toto môže pomôcť pri diagnostike a oprave problémov ESET produktov spustených na vašom operačnom systéme (dostupné pre systém Windows 10).

Zapnúť rozšírené protokoly rodičovskej kontroly – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti modulu Rodičovskej kontroly. Toto môže pomôcť vývojárom diagnostikovať a opraviť problémy súvisiace s Rodičovskou kontrolou.

Zapnúť rozšírené protokoly filtrovania protokolov – umožňuje zaznamenávať všetky dáta prechádzajúce jadrom filtrovania protokolov v PCAP formáte. Toto môže pomôcť vývojárom diagnostikovať a opraviť problémy súvisiace s filtrovaním protokolov.

Zapnúť rozšírené protokoly Skenera – umožňuje zaznamenávať problémy, ku ktorým dôjde počas kontroly súborov a priečinkov Kontrolou počítača alebo Rezidentnou ochranou súborového systému (dostupné vo verzii 12.2 a novších).

Zapnúť rozšírené protokoly aktualizačného jadra – umožňuje zaznamenávať všetky udalosti, ktoré sa vyskytnú počas procesu aktualizácie. Toto môže pomôcť vývojárom diagnostikovať a opraviť problémy súvisiace s aktualizačným jadrom.

Umiestnenie protokolov

Operačný systém

Adresár protokolov

Windows Vista a novšie verzie

C:\ProgramData\ESET\ESET Security\Diagnostics\

Staršie verzie systému Windows

C:\Documents and Settings\All Users\...